Luk

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DANSKE UDLEJERE OG DI EJENDOM

En meget vigtig strategisk milepæl


Torsdag d. 18. april 2024 underskrev Danske Udlejere og DI Ejendom en samarbejdsaftale - ud fra vores fælles vision for ejendomssektoren:at virksomheder i ejendomsbranchen er ansvarlige, til gavn for hele samfundethar vi nu forpligtiget os begge til at arbejde hårdt for at realisere ovennævnte vision. En forudsætning for at vores vision lykkedes er, at vi altid tilvejebringer og deler vores viden og data, således beslutninger taget af politikere og embedsfolk altid er understøttet af valide data – leveret af Danske Udlejere og/eller DI Ejendom.Ejendomsbranchen står overfor enorme investeringer i den grønne omstilling. Ca. 30% af den samlede danske udledning af CO2 stammer fra henholdsvis bygningernes energiforbrug samt byggeprocessen, renoveringer og produktion af byggematerialer.Politikerne skaber rammerne for erhvervslivets muligheder for at tilfredsstille kundernes behov. Hvis et samfund har et sundt og stærkt erhvervsmiljø, har man som oftest også midlerne og viljen til at kunne løfte selv meget store opgaver. DI Ejendom og Danske Udlejere stiller således meget gerne viden, erfaringer og data til rådighed for beslutningstagerne i samfundet.Danske Udlejere, som er en interesseorganisation, har i dag 31 medlemsforeninger og dermed ca. 6.000 medlemmer. Fælles for alle er, at de enten er ejendomsejere eller udlejere – og med kommerciel interesse indenfor udlejning af bolig eller erhverv.DI Ejendom er det politiske talerør for ejendomssektoren. DI Ejendom er en del af Dansk Industri. DI er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation med over 20.000 medlemmer på tværs af brancher og segmenter, herunder ejendomssektoren i bred forstand.Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med DI EjendomDanske UdlejereKeld Frederiksen Michael Preetzmann Conny Lindholt
Formand Direktør Bestyrelsesmedlem