Luk

PRESSEMEDDELELSE – Danske Udlejere og DI Ejendom indgår samarbejdsaftale

Pr. 18. april 2024 har Danske Udlejere og DI Ejendom indgået en samarbejdsaftale omkring koordinering af politiske initiativer med det formål at skabe en forståelse for ejendomssektorens betydning og samfundsbidrag.
Danske Udlejere og DI Ejendom ønsker at sikre bedre rammer for ejendomsvirksomheder i Danmark og i fællesskab skabe forståelse for ejendomssektorens betydning. Begge parter ser gode muligheder for at lykkes med denne dagsorden ved i samarbejde at vise det samfundsansvar, som ejendomssektoren kan og vil levere.
DI Ejendom og Danske Udlejere har derfor indgået en samarbejdsaftale, hvor parterne understøtter og koordinerer politiske initiativer og supplerer hinanden med deres respektive styrker. For Danske Udlejeres vedkommende ligger styrken særligt i lejeretlige problemstillinger og udvikling indenfor såvel bolig som erhverv samt ejendomsmarkedets muligheder og trusler. Mens DI Ejendom særlig bibringer viden om de erhvervspolitiske agendaer inden for skat, planlov, energiregulering mm.Der skal i de kommende år gennemføres massive investeringer i bygninger, så de ikke alene imødekommer markedets behov, men også lever op til samfundets målsætninger om grøn omstilling og bæredygtighed. Både borgere og virksomheder kan kun trives og udvikles, hvis de har de rette bygninger at udvikle sig i og udvikle deres forretning omkring. Og kun gennem energieffektive bæredygtige bygninger kan vi løfte klimaindsatsen og udnytte grønne energiressourcer effektivt.
Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen, Advokatfirmaet Keld Frederiksen udtaler: ”Danske Udlejere har specielt stor viden omkring lejelovgivningen, og dermed hvilke regler der er gældende mellem lejere og udlejere eller med andre ord, mellem brugere og entreprenører – mens DI Ejendom har meget bred viden omkring skabelsen af de rammer, som lejere og udlejere opererer indenfor – såvel i boliger, som i lokalområder.
Når disse to baser af viden kombineres, vil der fremkomme gode oplysninger, som såvel politikere som erhvervslivet, kan få glæde af i den fremtidige udvikling og lovgivning, hvor det overordnet drejer sig om at skabe gode boliger og erhvervslokaler til befolkningen.Med dette som mål, glæder Danske Udlejere sig meget til dette samarbejde, som vi forventer os meget af.”Bestyrelsesleder i DI Ejendom, Per W. Hallgren, Jeudan supplerer: Jeg ser frem til samarbejdet med Danske Udlejere. Det er vigtigt, at ejendomsbranchen styrker sit image og forståelsen for den centrale rolle, som vi spiller i by- og samfundsudvikling. Og at det kun er muligt ved at sikre gode rammevilkår for ejendomsvirksomheder i Danmark. Med denne aftale styrker vi bredden i vores arbejde, og gør det muligt at hente erfaringer ind fra alle dele af sektoren. Det er vigtigt for at kunne levere data ind i de beslutningsprocesser, som DI Ejendom deltager i ift. skat, finansiering, planlovgivning mm.
Om Danske Udlejere

Danske Udlejere er en paraplyorganisation, der varetager grundejernes/udlejernes interesser. Danske Udlejere har 31 lokale medlemsforeninger fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland – hvor det samlede antal medlemmer er opgjort til ca. 6.000 medlemmer (personer/selskaber).
Medlemsskaren består af personer/selskaber, der er ejer af en til flere hundrede lejemål/boligenheder og erhvervslejemål. Danske Udlejere er høringsberettiget til alt, der relaterer sig til ejendomme. I de lokale områder er de fleste medlemsforeninger i tæt kontakt med kommunerne, når det drejer sig om praktik i forhold det at være ejendomsejer og udlejer.Danske Udlejere arbejder bl.a. for en dansk lejelovgivning, der også beskytter udlejernes interesser, og som i højere grad matcher den lejelovgivning, man finder i det øvrige EU. Danske Udlejere er repræsenteret i bestyrelsen for Grundejernes Investeringsfond og deltager bl.a. i diverse udvalg nedsat af ministerierne.
Danske Udlejere overvåger og formidler, hvad der sker inden for lovgivning, cirkulærer, bekendtgørelser, retslige afgørelser m.m. med relevans for lejeområdet. De indsamlede informationer er rygraden for arbejdet og danner også grundlag for kurser og informationer via medlemsmagasinet, der tilbydes medlemmerne.
Om DI Ejendom

DI Ejendom er den erhvervspolitiske platform for ejendomsvirksomheder. DI Ejendom vil styrke branchens position gennem konstruktivt samarbejde og dialog med politikere, myndigheder og andre interessenter. Medlemskredsen rummer ejendomssektoren i bred forstand. Således omfattes ejendomsvirksomheder, ejendomsadministratorer, pensionskasser, industrivirksomheder, advokater, rådgivende ingeniører m.v.
DI Ejendom er en del af Dansk Industri, DI. DI er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation med over 20.000 medlemmer på tværs af brancher og segmenter, herunder ejendomssektoren i bred forstand.