Luk

Er du kommet igang med ESG-regnskabet?

Danske Udlejre var vært ved kurset ” Bæredygtighed ift. udlejningsejendomme – hvad byder fremtiden på?” hos Audi i Fredericia den 20. marts 2024 og Teknologisk Institut i Aarhus den 3. april 2024, hvor godt 150 kursister samlet blev klogere på, hvad ESG betyder for dem og deres forretning.Michael Preetzmann, direktør ved Danske Udlejere startede med at byde velkommen og italesatte herefter det faktum, at ejere, udlejere, administratorer og investorer ganske enkelt bliver nødt til at forholde sig alvorligt og praktisk til bæredygtighed i deres ejendomme. Klimaet har behov for det, og en lang række interessenter vil herudover kræve det via regler og lovgivning fra EU og national side.Det kan dog være rigtig svært at tage hul på det såkaldte ESG-regnskab, så Danske Udlejere kommer også fremadrettet til at belyse de forskellige problematikker, og vi vil nøje holde øje med udviklingen.Til kursuset havde vi bl.a. inviteret Katrine Ziska (2. billede fra oven), senior specialist i bæredygtighed ved Jyske Bank, Sofie Ladekjær advokat ved Clemens Advo-katfirma og Cristine Toft Ussing, Senioradvokat ved Clemens Advokatfirma, til hver især at komme med deres råd og vejledning.GODE RÅD

”Det er altid en god idé at sætte sig en realistisk målsætning, som man rent faktisk er i stand til at efterleve. En god start kunne f.eks. være at dokumentere igangværende aktiviteter. Start med at integrere ”de lavest hængende frugter, så vil man hurtigt kunne se et resultat af arbejdet”, siger Katrine Ziska.
Katrine Ziska afsluttede sit indlæg med at opsummere nedenstående råd
Klimakompasset - et gratis værktøj

Katrine Ziska anbefaler klimakompasset, hvor du gratis kan hente hjælp og rådgivning: Klimakompasset.dkCristine Toft Ussing (3. billede fra oven) gennemgik en række bæredygtighedskrav, der i dag påvirker nybyggeri og på sigt også kommer til at påvirke renoveringer. Hun kom afslutningsvis med nedenstående råd:
  • Får styr på taksonomiforordningens krav til din virksomhed / ejendomsportefølje

  • Vær opmærksom på de nye bæredygtighedskrav i bygningsreglementet i forbindelse med nybyg

  • Spørg din rådgiver, hvis du er i tvivl


Taksonomiportalen

Hent mere hjælp og vejledning på www.taksonomiportalen.dk

Sofie Ladekjær
opfordrede udlejerne til at tænke bæredygtighed ind i deres ejendomme, da det efter hendes mening er en fordel for både udlejer og lejer. Hun afsluttede sin gennemgang med følgende råd:
  • Forhold jer til bæredygtighed og ESG i lejekontrakterne

  • Lav en plan for arbejder på ejendommen og ejendommens vedligehold

  • Hav en god dialog med ejendommens bruger, dvs. lejerne
Simon Aagaard Enni,
konsulent indenfor machine learning og kunstig intelligens hos Teknologisk Institut afsluttede med tre gode råd:
  • Hvis man vil i gang med AI, kan følgende aiassistenter hentes gratis: ChatGPT 3.5 og Google Gemini. Man skal dog huske, at der ikke er nogen datasikkerhed forbundet med at bruge de gratis versioner.

  • Husk at AI først og fremmest er en måde at løse problemer på. Om det er ChatGPT eller en Machine Learning model, så skal man huske at holde sig målet for øje og sikre sig, at man har fat i det rigtige problem til at starte med

  • Hvis man skal i gang med skræddersyet AI som f.eks. til ressourceoptimering, så vil jeg klart anbefale, at man indkalder nogle professionelle, som kan hjælpe med at indsamle de rigtige data og lave den rigtige model til problemet


KOMMENTARER TIL KURSETRASMUS JØRGENSEN, Pedersen & Juel Ejendomme

Det var et rigtigt fint kursus med nogle gode inputs. Det var især interessant at høre hvilke krav, som banken stiller til os udlejere. Herudover var det også meget relevant få gennemgået de forskellige klimakrav, da vi jo også skal i gang med at forberede vores ejendomme til ESG”.CLAUS ELAND, PVJ Ejendomme

Jeg fik rigtig meget ud af kurset, og jeg kunne stort set bruge det hele. Vi skal i gang med at arbejde med ESG, så jeg har pt. brug for alt den viden, som jeg kan få. Jeg starter også på en uddannelse i bæredygtighed på IBA i Kolding til april, så jeg forhåbentlig kan lave vores ESG-regnskab”
TANJA D. SØRENSEN, TTS Ejendomme

Jeg har tidligere udarbejdet et klimaregnskab for vores produktionsselskab, og nu skal jeg så i gang med vores ejendomme. Jeg kender derfor allerede nogle af redskaberne, men det var rigtig godt at høre, hvordan man får det ført over på ejendomsbranchen.


HVORDAN KOMMER JEG VIDERE?


Danske Udlejre henviser bl.a. til Virksomhedsguiden, der har udarbejdet en beskrivelse af hvad ESG er, og hvordan du kommer i gang. De har herudover lavet en ESG-skabelon, som du kan tage udgangspunkt i.ESG er en måde at strukturere og synliggøre arbejdet med bæredygtighed på, og det dækker bl.a. over indsatser inden for miljø og klima, sociale forhold og virksomhedsadfærd inden for bæredygtighed.(E)NVIRONMENT

Miljø- og klimamæssige forhold, fx CO2-udledninger, klimaændringer og -tilpasning, forurening, vand- og havressourcer, biodiversitet, økosystemer, og cirkulær økonomi.(S)OCIAL

Sociale forhold, fx arbejdsforhold for din egen arbejdsstyrke og arbejdsta-gere i din værdikæde, berørte samfund, forbrugere og slutbrugere.
(G)OVERNANCE

Forhold inden for virksomhedsadfærd, fx, virksomhedskultur, beskyttelse af whistleblowere, antikorruption eller politisk engagement.Kilde: virksomhedsguiden