Luk

NY LEJELOVEt hav af formularer skal laves omSelvom den nye sammenskrevne lejelov (i alt 3 stk.) ikke medfører de helt stor indholdsmæssige ændringer, har alle paragraffer fået nye numre, og strukturen i lovene er ændret. Det betyder, at diverse paradigmer (fortrykte formularer) skal tilrettes med de nye paragrafnumre og henvisninger. Det arbejde er Danske Udlejere i fuld gang med, og arbejdet skal være færdiggjort og klar til at blive publiceret på Danske Udlejeres hjemmeside (under formularer) et kort stykke tid inden 1. juli 2022.

GL. PÅKRAVSBREV NYT PÅKRAVSBREV


kan desværre ikke vises her kan desværre ikke vises her - men se hjemmeside E1

Gl. OPHÆVELSESBREV NYT OPHÆVELSESBREV


kan desværre ikke vises her kan desværre ikke vises her - men se hjemmeside E3


Som det kan ses af ovennævnte, har vi moderniseret layoutet i brevene – mens indholdet stort set er uændret – dette er for at sikre, at alle formelle krav er opfyldt.PARAGRAFNØGLE


Samtidig med processen med at tilrette fortrykte formularer og breve, har Danske Udlejere besluttet at fremstille en paragrafnøgle. En paragrafnøgle kommer alle udlejere til at bruge i mange år frem. Paragrafnøglen er et hjælpeværktøj til udlejerne, således udlejerne kan finde frem og tilbage mellem nye og gamle paragraffer. Her skal man være opmærksom på, at vi i mange år vil skulle forholde os til to sæt paragraffer – styret af hvilket årstal/dato en aftale er indgået. Paragrafnøglen ventes klar efter sommerferien. Indtil Danske Udlejeres paragrafnøgle foreligger, kan vi henvise til foreningens hjemmeside – hvor vi under formularer: A16 – linker til ministeriets paragrafnøgle.


Danske Udlejeres paragrafnøgle ventes trykt som en lille bog. Denne kan så ligge på dit skrivebord ved siden af Karnovs Leje-og boliglove (den gule).