Luk

BILLEDEDOKUMENTATION

Hvor står det i loven?Danske Udlejere afholder en del kurser om emnet: Ind-og fraflytningsrapporter. Selv efter næsten 7 års krav om at indkalde, udfærdige og udlevere disse til lejeren, opstår der stadig masser af problemer. Disse problemer koster ofte udlejerne mange penge i tab af vedligeholdelsesudgifter – som ellers skulle være betalt af lejeren.


Ved disse kurser opfordrer vi altid kursisterne til at sørger for god billeddokumentation – specielt i sammenhæng med fraflytningssynet. Fornemmer udlejer under fraflytningssynet, at der er er optræk til uenigheder, skal/bør der ofres ekstra opmærksomhed på billeddokumentation.ER DER LOVKRAV TIL BILLEDDOKUMENTATION?


Hvor står det i loven, at der skal tages billeder? Det spørgsmål kommer stort set altid ved disse kurser. Svaret er, at dette ikke står skrevet nogen steder i lejeloven, men er udledt af situationen, hvor udlejer HAR ladet istandsættelsesarbejderne udføre, for at en ny lejer kunne flytte ind. Udlejers bevis (ud over teksten i fraflytningsrapporten) er så at sige fjernet, og en tvist affødt af, at lejer har modtaget flytteopgørelsen fra udlejer, afstedkommer ofte en sag indbragt for det lokale huslejenævn. Sagen/tvisten kan indbringes af enten lejer eller udlejer – oftest af lejer. En sag/tvist om en flytteopgørelse kan desværre indbringes for et huslejenævn i op til 3 år efter det tidspunkt, hvor udlejer kunne kræve flytteopgørelsen betalt (forældelseslovens § 2).HVORNÅR ER DER BEHOV FOR DISSE BILLEDER?


Hvis en sag/tvist om istandsættelseskrav skal behandles af et huslejenævn, vil nævnet rekvirere relevante dokumenter fra såvel lejer som udlejer. Det vil f.eks. være: Kopi af lejekontrakten, skriftlig indkaldelse til fraflytningssyn, kopi af den udfyldte fraflytningsrapport samt selve flytteopgørelsen (I dette tilfælde antages, at udlejer ejer og udlejer mere end 1 lejemål).


Sagen/tvisten tilrettelægges nu af huslejenævnssekretariatet og det besluttes, om der kan/skal ske fysisk besigtigelse eller om istandsættelseskravene bogstaveligt talt er fjernet – som følge af, at håndværkere har istandsat jf. fraflytningsrapportens krav – og der derfor i stedet skal ske en skrivebordsafgørelse via fremsendt bevisførelse – f.eks: Billeder, fraflytningsrapport og lignende.


Billederne af istandsættelseskravene bruges af huslejenævnet til at vurdere, om disse efter nævnets opfattelse var nødvendige (altså – istandsættelsesarbejderne). Huslejenævnet vil også se på underbilag fra håndværkere. Nævnet træffer således en afgørelse/kendelse ud fra de beviser, som udlejer fremlægger – og her kommer gode billeder til at spille en stor rolle. Billederne bør markeres med henvisninger til steder i fraflytningsrapporten – ligesom evt. yderligere forklaring kan skrives eller på anden måde markeres på billederne (f.eks. via omrids).


Summa summarum:


Det er altså ikke krav om billeddokumentation – MEN DET ER ABSOLUT ANBEFALELSESVÆRDIGT