Luk

AT RETTE BAGER FOR SMED...?

De fleste danskere – måske blot de lidt ældre – kender sikkert J. H. Wessels muntre og sørgelige fortælling om ”Smeden og Bageren”, hvorfra overskriftens mundheld stammer. Fortællingens morale er, hvordan man nemt kan straffe eller bebrejde den forkerte og helt uskyldig person. Historien er kort, at landsbyens smed har i et skænderi på kroen slået en sagesløs person ihjel. Smeden skulle strengt taget hænges for mordet, men da der kun er én smed i byen, mener byens borgere at dommeren bør lade smeden gå. Siden byen har to bagere, den ene gammel og skrøbelig, er det bedre at han bliver straffet i stedet for smeden. Og sådan går det : Bageren bliver uskyldig dømt til døden, mens den skyldige smed går fri.


Samme form for logik finder vi i et indlæg i avisen B.T. den 12.05 med driftschef i Danske Lejere Jørgen Dyrholm Jensen, som varetager interesser for lejere i private og almene boliger. Årsagen til Jørgen D. Jensens bekymringer er de stigende forbrugerpriser, som i april d.å. var 6,7 procent højere end samme måned sidste år.


Som bekendt blev der ved ændringer i lejeloven per den 1. juli 2015 indført forbud mod aftalte trappelejestigninger, som skulle erstattes af regulering efter nettoprisindekset. Årsagen til ønsket om prisindeksering af lejen skete under pres fra lejerorganisationerne, som på det tidspunkt nok havde bemærket at inflationen var lav, hvorfor denne ordning dengang var mere opportun for lejerne. Til trods for at trappelejeklausuler er meget klare for både lejere og for udlejere. I trappelejeklausulen fremgår det helt klart, hvad lejen vil være på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden. Ligesom ordningen er langt nemmere at administrere end regulering med prisindeksering.


Hvis lejen, som i dag, stiger med nettoprisindekset kan hverken lejeren eller udlejeren vide, hvad den fremtidige leje vil stige til. At følge nettoprisindekset kan give en uoverskuelig lejeudvikling. Det er så her, at Danske Lejere vågner op til dåd, for nu er ordningen ikke helt mere så gunstig for lejerne. Jørgen D. Jensen har netop opdaget, at priserne stiger og udtaler:


”Det betyder altså, at når energiprisen stiger, og fødevarepriserne stiger, så stiger huslejen også” og fortsætter :


”Udlejerne får lov at hæve huslejen på baggrund af stigende energipriser, selv om det er lejerne der betaler el, vand og varme. Det er ikke rimeligt, og politikerne burde indføre loft over de årlige huslejestigninger”.


Ifølge Danske Lejere, og det er her kæden springer af i logikken, ender lejerne med at betale to gange (!) for de højere priser. LLO-landsformand Helene Toxværd mener ifølge B.T., at udlejer kan hæve huslejen for udgifter, han ikke har.


Det er selvfølgeligt noget sludder. Udlejerne er på tilsvarende vis ramt af stigende priser. For eksempel er timelønnen for håndværkere steget i perioden 2015 til i dag fra omkring kr. 340 til kr. 475, hvilket er en stigning på 40 procent. Materialepriserne er steget tilsvarende, og fortsætter sikkert, langt mere end nettoprisindekset. Det samme gælder for udgifter til administration. Ejendomsskatterne er i Aarhus fra 2015 til 2022 steget med 40-45 procent. Samtidigt er udlejerne på det sidste ramt af voldsomt stigende renter, som også belaster udgiftssiden. Det vil sige, at udlejerne med regulering via nettoprisindekset slet ikke kompenseres for de stigende udgifter, der har fundet sted siden lovens ændring i 2015.


Ser vi på perioden fra 2015 til i dag er nettoprisindekset steget med knap 10 procent, hvor en del af stigningen er sket det sidste halve år. Vi har faktisk de sidste 7-8 år haft årlige stigninger på under 1 ( én )procent, som er alt udlejer har kunnet regulere huslejen med. Jeg er bekendt med flere udlejere, som i enkelte år ikke har fundet det værd at regulere, fordi stigningen var for lille sammenholdt med bøvlet omkring varslingen. Det vil sige, lejerne har i en meget lang periode nydt godt af og været beskyttet af en meget lav inflation. Men i de mange år hvor ingen, eller næsten ingen, huslejeregulering fandt sted, beklagede lejerorganisationerne sig ikke. Samtidigt med at befolkningens og lejernes realløn steg markant, så boligbyrden faldt tilsvarende.


Nu stiger inflationen, og renten ligeså, så er det vel rimeligt at udlejerne igen kan få et opdateret og justeret afkast af deres investering. Pt har udlejerne et stort efterslæb at indhente. Med den nuværende ordning med nettoprisindeksering af lejen vil lejer og udlejer skiftes til at tabe og vinde over tiden, men på den lange bane går det nok lige op. Så lad værd med at dømme udlejer til skurk og gøre ham skyldig, som den stakkels bager i Wessels fortælling.


De er begge helt uskyldige!