Luk

SÅ MODTOG VI ENDELIG HØRINGSANMODNING FRA MINISTERIETTirsdag d. 28/6-2022 / Formiddag

Så modtog vi endelig høringsanmodning fra ministerietI den medfølgende bekendtgørelse - § 1 står der:§ 1. Herved bekendtgøres den af Indenrigs- og Boligministeriet autoriserede standardblanket typeformular A, 10. udgave, af 1. september 2022, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme, jf. bilag 1. Typeformularen skal anvendes ved udlejning, hvor der anvendes blanketter, jf. lejelovens § 14.Endvidere fremgår det i § 4:§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2022. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 790 af 15. juni 2015 om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler ophæves. Stk. 3. I perioden frem til den 1. januar 2023 anses den autoriserede standardblanket typeformular A, 9. udgave, jf. bekendtgørelse nr. 790 af 15. juni 2015, tillige for at være autoriseret. Det kan dog ikke heri aftales, at lejer ved lejemålets indgåelse skal betale forudbetalt leje, som overstiger den leje, som skal betales i perioden fra lejemålets opsiges af lejeren, indtil lejeforholdet ophører

Såfremt man skulle kunne få fat i denne nye formular, skal den altså ikke benyttes før end fra og med 1. september 2022.Danske Udlejere afgiver høringssvar til ministeriet inden 20. august 2022.