Nyheder/artikler

Lejeres indsigelse pr. mail mod opsigelse af lejemål
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
21.07.22
Redaktionen er blevet bekendt med, at Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt lejerne af et boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. juni 2021 (BS-23834/2020). Baggrunden for sagen: Den 14. maj 2019 opsagde udlejeren leje...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
NY LEJELOV
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
21.07.22
Et hav af formularer skal laves om Selvom den nye sammenskrevne lejelov (...
Vestre Landsret godkender aftale om nettoprisindek...
Af Advokat Jesper Bøge Pedersen og advokatfuldmægtig Louise Jakobsen Moestrup
21.07.22
...
Ny dom fra Vestre Landsret:
Af Advokat Jesper Bøge Pedersen, advokat Simon Jung Jensen og advokatfuldmægtig Louise Jakobsen Moestrup
19.07.22
Udlejers retsstilling ved konkursboets indtræden i lejekontrakten Udlejers i...
Hvad gør udlejer, hvis lejemålet ønskes omregistre...
Af Senioradvokat Christine Ussing (L), BA ling. Merc.
19.07.22
Som udlejer kan du komme udfor, at det ikke længere er attraktivt at udleje...
BILLEDEDOKUMENTATION
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
19.07.22
Hvor står det i loven? Danske Udlejere afholder en del kurser om emn...
AT RETTE BAGER FOR SMED...?
Af Lars Heilskov Rasmussen
19.07.22
De fleste danskere – måske blot de lidt ældre – kender sikkert J...
UDSÆTTELSE
Af Direktør Michael Preetzmann
19.07.22
af lejer i et erhvervslejemål Hvis en lejer ikke vil fraflytte sit erhv...
VELKOMMEN TIL CHRISTIAN RABJERG MADSEN
Af Formand Keld Frederiksen
19.07.22
Velkommen til Christian Rabjerg Madsen – vor nye minister for lejeloven...
Sommergave til alle medlemmer🌞
Af Maiken Mark Larsen
15.07.22
Download eller læs paragrafnøglen her Danske udlejere er nu klar med vores p...
Tilmeld dig et af efterårets kurser
Af Maiken Mark Larsen
15.07.22
Vi har netop lagt efterårets kursusprogram på hjemmesiden, så skynd dig at melde...
SÅ MODTOG VI ENDELIG HØRINGSANMODNING FRA MINISTER...
Af Direktør Michael Preetzmann
08.07.22
Tirsdag d. 28/6-2022 / Formiddag Så modtog vi endelig høringsanmodning...
SÅ MODTOG VI ENDELIG HØRINGSANMODNING FRA MINISTER...
Af Direktør Michael Preetzmann
28.06.22
Tirsdag d. 28/6-2022 / Formiddag Så modtog vi endelig høringsanmodn...
UDLEJERNE ER OGSÅ RAMT AF STORE PRISSTIGNINGER
Af Direktør Michael Preetzmann
16.06.22
Prisstigningerne i samfundet er ikke kun noget som rammer lejerne I øjebl...
DEN NYE LEJEKONTRAKTFORMULAR
Af Direktør Michael Preetzmann
16.06.22
DEN NYE LEJEKONTRAKTFORMULAR Den kommer ikke inden d. 1/7-2022 Der in...
BERETNING VED DANSKE UDLEJERES DELEGERETMØDE 23. A...
Af Formand Keld Frederiksen
13.06.22
Beretningen er inddelt i følgende afsnit: 1. Indledning - medlemssituatio...
TILBUDSPLIGT VED SELSKABSHANDLER
Af senioradvokat Marie Louise Restrup og partner Jesper Bøge Pedersen
30.05.22
– nye regler om syn og skøn Folketinget forventes den 1. marts 2...
ER ALDEREN AFGØRENDE?
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
30.05.22
ER ALDEREN AFGØRENDE? om betydningen af tidspunktet for modernisering efter...
HVAD GØR UDLEJER, NÅR KRAV OM REGULERING TIL MARKE...
Af Advokatfuldmægtig Kristian Klemmensen
30.05.22
...
LEJERS BETALING FOR FORBRUG AF VAND
Af Direktør Michael Preetzmann
30.05.22
Kan udlejer mod lejernes vilje indføre betaling for forbrug efter fordelingsre...


Log ind for at se ældre artikler.