Nyheder/artikler

LEJERS INDSIGELSE PR. MAIL MOD OPSIGELSE AF LEJEMÅL
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
28.11.22
I Magasinet nr. 5/2022 oplyste vi, at der var indbragt en dom fra Østre Landsret om konsekvensen af, at to lejeres indsigelse mod en opsigelse via deres advokat kun var sendt pr. mail. Højesteret har nu den 2/9-2022 afsagt dom i sagen. Anbringender mv. for Højesteret. For Højesteret angik sagen ...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
Bopælskravet i parcelhusreglen i ejendomsavancebes...
Af Advokat (L) Poul Jensen og advokat (H) Mikkel Fisker, DAHL Advokatpartnerselskab
28.11.22
Den såkaldte ”parcelhusregel” i § 8 i lov om beskatning af f...
OPFØLGNING PÅ KRAV OM LADESTANDERE (VERSION 2,0)
Af Advokat Stine Kalsmose Jakobsen, advokat og associeret partner, Holst, Advokater
28.11.22
Den 10. marts 2020 trådte bekendtgørelse om forberedelse til og etablering ...
HVAD ER EN PSYKIATRISK SERVICEHUND?
Af Trine Bargmann – formand for foreningen Trinitas – psykiatriske service-og terapihunde
28.11.22
Michael Preetzmann/Danske Udlejere: Hos Danske Udlejere får vi indimellem spø...
HVAD GØR UDLEJER, NÅR LEJER IKKE BETALER FRAFLYTNI...
Af Kim Nielsen, advokat (H) og partner i CLEMENS Advokatfirma
28.11.22
HVAD GØR UDLEJER, NÅR LEJER IKKE BETALER FRAFLYTNINGSKRAV (Skal en sag indbri...
NETTOPRISINDEKSERING
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
28.11.22
Er der mulighed for at kræve mere end 4%-loftet? En lejekontrakt kan str...
FORSLAG TIL KLAUSULER I § 11
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
28.11.22
MANGE EFTERSPØRGER FÆRDIGE § 11 TILLÆG Næsten dagligt bliver jeg spurgt...
MØDE I BOLIGUDVALGET
Af Formand Keld Frederiksen
28.11.22
Den 20. september 2022, havde Boligudvalget indkaldt en række lejeretlige org...
LOFT OVER HUSLEJEREGULERINGERN
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
26.10.22
Er der undtagelser? Alt andet lige – skal/kan alle huslejereguleringer ...
MEGET MARKANTE ÆNDRINGER AF TILBUDSPLIGTSREGLERNE ...
Af Af Louise Jakobsen Moestrup, Marie Louise Restrup og Jesper Bøge Pedersen, hhv. advokatfuldmægtig, senioradvokat og partner hos Bech-Bruun.
26.10.22
...
FEJLSKRIFT I AFTALE OM FRI LEJEDANNELSE MEDFØRTE I...
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
26.10.22
I lejeforhold der angår en beboelseslejlighed, der den 31. december 1991 lo...
HVAD GØR UDLEJER, NÅR FRAFLYTNINGSSITUATIONEN VISE...
Af Advokat Emil Ankerstjerne Nørhave/CLEMENS
26.10.22
Som det ofte er med lovregler, kan man typisk ikke bare slå op i lejelove...
KLIMAKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET 2023
Af Advokat Stine Kalsmose Jakobsen, advokat og associeret partner, Holst, Advokater
19.10.22
Bygningsreglementet 2023 kommer til at sætte en grøn dagsorden for fremtidens...
OPHÆVELSE PGA. VANRØGT
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen Aarhus
19.10.22
Håndtering af sager om vanrøgt, omveje og genveje Ind...
BEHOVET FOR KENDSKAB TIL LEJELOVGIVNINGEN
Af Formand Keld Frederiksen
19.10.22
Siden 1. juli 2022 har vi haft en ny lejelov, og vi er alle gået i gang med a...
Ny bog skal hjælpe ikke-jurister med at forstå lej...
Af Maiken Mark Larsen
17.10.22
Danske Udlejere, EjendomDanmark og de tre forfattere, Patrick Viggo Møller, Dani...
REGULERING AF HUSLEJEN EFTER NPI
Af Direktør Michael Preetzmann
22.09.22
HVORDAN GØR MAN LIGE DET – NU HVOR LOFTET ER EN REALITET? I skrivende stu...
HØRINGSSVAR FRA DANSKE UDLEJERE / LOFT OVER HUSLEJ...
Af Formand Keld Frederiksen
13.09.22
jal@im.dk Indenrigs- og Boligministeriet Stormgade 2-6 1470 København K ...
Aftalt indslusningsleje ikke ugyldig trappelejeaft...
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
09.09.22
Den 1. juli 2015 blev muligheden for at aftale trappeleje afskaffet. Man ka...
POST TIL LEJEREN MED VARSLING AF PÅBUD
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
09.09.22
POST TIL LEJEREN MED VARSLING AF PÅBUD De varslingsregler, der findes i...
Lagerbeskatning af selskabers faste ejendom – udka...
Af advokat (H) PH.D. HD-R/Partner Bent Ramskov
09.09.22
1. Indledning Sidst i juni måned har Skatteministeriet udsendt udkast til...


Log ind for at se ældre artikler.