Nyheder/artikler

Rabatordningen
Af Advokatfuldmægtig Helene Thorseth Henriksen Advokat, ph.d. Bent Ramskov DAHL Advokatpartnerselskab
07.12.23
Rabatordningen er et nyt tiltag. Sigtet er at kompensere for, at skattestoppet for ejendomsværdiskat fjernes fra 2024. Målsætningen er, at ingen skal betale en højere skat på deres ejendomme før 2024. Det er alene fysiske personer, der kan få en rabat. Rabatten udmåles som en samlet rabat for ejendo...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
Bygningsejer Bjørn Moes sikrede sin bygning mod op...
Af Bo Bjerre Hansen Kommunikationskonsulent, GI
07.12.23
Med et muret fundament, betød kapilareffekten, at fugten nåede højt op i bygning...
Det udvidede ejendomsbegreb - hvad er det nu lige ...
Af Advokat Maria Duus, Focus Advokater
07.12.23
Inden for lejelovgivningen er det ofte relevant at vide, hvad man skal forstå ve...
Hvad gør udlejer... når udlejer vil sælge en tilbu...
Af Advokatfuldmægtig Frederik Bøjskov / Clemens Advokatfirma
07.12.23
Reglerne om tilbudspligt i lejelovens kapitel 24 kan være yderst vanskelige at h...
Nyt lovforslag korrigerer fejl
Af Michael Preetzmann, Direktør Danske Udlejere
07.12.23
Sammenskrivningen fra 2022 af lejeloven og boligreguleringsloven var behæftet me...
Ombygning må ikke påbegyndes før huslejenævnets be...
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
07.12.23
JURIDISKINFORMATION Før et lejemål kan forbedres gennemgribende efter LL 19, st...
Fremsendelse af meddelelser som skal være skriftli...
Af Michael Preetzmann, Direktør Danske Udlejere
07.12.23
For udlejers vedkommende bl.a.: påkravsbrev pga. betalingsmisligholdelse I...
JURIDISK INFORMATION - Skribenten bag går på pensi...
Af Maiken Mark Larsen kommunikationsmedarbejder Danske Udlejere
07.12.23
Efter 29 år som en fast del af redaktionen på Magasinet Danske Udlejere, har Ulr...
Lederen - december 2023
Af Keld Frederiksen, Formand Danske Udlejere
07.12.23
Bevisbyrde ved fraflytningssyn Før lovændringen pr. 1.7.2015 var det ikke ...


Log ind for at se ældre artikler.