Nyheder/artikler

HVORDAN FINDER MAN SAMMENHÆNGEN MELLEM GL. PARAGRAFFER OG NY...
Af Direktør Michael Preetzmann
19.04.22
Paragrafnøgle til sammenskrivning af lejelovgivningen Der er pr. 1. marts 2022 vedtaget lovforslagene L 47, L 48 og L 49, som samler lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om kommunal anvisningsret i to ny...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
DET KAN GÅ GRUELIGT GALT
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
25.03.22
Udlejning af sommerhuse sker normalt for kortere tidsrum. Som følge heraf er s...
EFFEKTIVISERING AF HUSLEJENÆVNENE
Af Formand Keld Frederiksen
14.03.22
Huslejenævnene blev indført ved en lov fra 1951 – og har derefter genne...
DEN NYESTE LEJELOV
Af Formand Keld Frederiksen
28.02.22
Lejelovgivningen undergår en løbende justering, og mange kan erindre de man...
TILBUDSPLIGT VED SELSKABSHANDLER
Af Af senioradvokat Marie Louise Restrup og partner Jesper Bøge Pedersen
27.02.22
– nye regler om syn og skøn Folketinget forventes den 1. marts 2022 ...


Log ind for at se ældre artikler.