Nyheder/artikler

FORLÆNGELSE AF FRIST FOR AFLÆGGELSE AF FORBRUGSREGNSKABER
Af Michael Preetzmann Direktør
08.04.21
Indenrigs- og Boligministeriet har 29/3-2021 meddelt, at følgende bekendtgørelse : Lov om leje § 1. Fristen i lejelovens § 43, 1. pkt., forlænges midlertidigt, således at forbrugsregnskaber, der efter § 43, 1. pkt., skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 10. februar 2021 til de...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
VÆRELSESUDLEJNING
Af Direktør Michael Preetzmann
06.04.21
Lynguide til definitioner og lejefastsættelse Fastsættelse af korrekt l...
HØRINGSSVAR FRA DANSKE UDLEJERE - SAMMENSKRIVNING ...
Af Formand Keld Frederiksen
25.03.21
Transport- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ...
RELEVANT KAMP MOD PARALLELSAMFUND ER SAMTIDIG EN K...
Af Direktør Michael Preetzmann
22.03.21
Ekspropriation af udlejers ejendom nævnes som ét af midlerne Indenrigs- o...
… at rette smed for bager ….*
Af Formand Keld Frederiksen
22.03.21
Som det nok er kommet flere private udlejere for øre, har landets Boligminis...
LOVFORSLAG I HØRING med opdatering
Af Direktør Michael Preetzmann
02.03.21
OPDATERING 3. marts 2021: Forlængelse af frist for aflæggelse af forbrug...
LEJERS INDSIGELSE IMOD VARMEREGNSKAB KUNNE IKKE GØ...
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
02.03.21
Efter lejelovens § 45 skal indsigelser mod varmeregnskab fremsættes skriftl...
MÅ LEJER FODRE MÅGER PÅ EJENDOMMEN?
Af Af Daniel Skov, Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, SDU
02.03.21
Må lejer fodre måger på ejendommen? - En analyse af Vestre Landsrets d...
GI SIDDER TUNGT PÅ PENGEKASSEN
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen Aarhus
02.03.21
NÅR GI VED STØRRE MODERISERINGSARBEJDER SKAL GODKENDE VEDLIGEHOLDELSESUDG...
NY LEJELOV FRA 1. JANUAR 2022
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
02.03.21
- OG UD MED BOLIGREGULERINGSLOVEN OG IND MED ”LOV OM BOLIGFORHOLD”...
HVAD GØR UDLEJER...NÅR ISTANDSÆTTELSE SKAL KATEGOR...
Af Advokatfuldmægtig Mikkel Buus Madsen & advokat (H) Kim Nielsen / CLEMENS
02.03.21
Hvad gør udlejer, når istandsættelse skal kategoriseres som misligholdelse E...
MERE EED
Af Direktør Michael Preetzmann
02.03.21
Energieffektivitetsdirektivet – i relation til udlejede parcelhuse ...
OMKOSTNINGER TIL RENOVATION BETALES AF UDLEJER - U...
Af Advokaterne Louise Grunnet og Martin Sohn - HOLST, ADVOKATER, AARHUS
02.03.21
Højesteret har i en helt ny dom (U2021.455/2 H) fastslået, at udgifter ti...
MYSTERIET OM AFLEVERINGSATTESTEN
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
02.03.21
Jo, den findes endnu, men medarbejderne skal kende proceduren I begyndels...
RETSSYSTEMET
Af Formand Keld Frederiksen
23.02.21
LEDEREN AF FORMAND KELD FREDERIKSEN Retssystemet, i relation til hvorledes ...
LEDEREN: RETSSYSTEMET
Af Formand Keld Frederiksen
16.02.21
Retssystemet Retssystemet, i relation til hvorledes uenigheder omkring beb...
GENERATIONSSKIFTE AF EJENDOMSSELSKABER MED SUCCESS...
Af Advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen
01.02.21
atfirmaet Tommy V. Christiansen Skatterådet traf den 15. december 2020 en a...
GI SIDDER TUNGT PÅ PENGEKASSEN
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
01.02.21
NÅR GI VED STØRRE MODERISERINGSARBEJDER SKAL GODKENDE VEDLIGEHOLDELSESU...
LEJENS STØRRELSE LEJELOVENS KAPITEL VIII (”ÆNDRING...
Af Advokat Louise Kaczor
01.02.21
Men også boligreguleringslovens kapitel II om ”Huslejeregulering” ...
HVAD GØR UDLEJER, HVIS UDLEJER FORTRYDER EN INDGÅE...
Af Advokat Martin Nielsen Hansen
01.02.21
Kan udlejer fortryde indgåelsen af en lejekontrakt, og kan fortrydelsen påberå...
DE GENNEMGRIBENDE FORBEDREDE LEJLIGHEDER
Af Direktør Michael Preetzmann
01.02.21
Er der forskel på ældre og nye? Svaret på ovennævnte spørgsmål er både ja ...


Log ind for at se ældre artikler.