Nyheder/artikler

LEJER FIK IKKE PRØVET INDSIGELSE IMOD OPSIGELSE
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
14.01.21
I magasinet Danske Udlejere nr. 3 fra april 2020 omtalte jeg en kendelse, hvor konklusionen var, at en opsigelse af en lejer blev tilsidesat på grund af manglende påmindelse om overtrædelse af god skik og orden. Sagen gik imidlertid videre til Højesteret, hvor udfaldet blev ændret radikalt. Udlej...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIVET
Af Direktør Michael Preetzmann
17.12.20
”Øget frekvens af målinger og øget information til forbrugerne (varme ...
FOTODOKUMENTATION GODKENDT UNDER FRAFLYTNINGSTVIST
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
04.12.20
I forbindelse med tvister om lejeres betaling ved fraflytning står udlejer oft...
NETTOPRISINDEKSERING AF HUSLEJEN - HVORDAN?
04.12.20
Lige nu - i slutningen af november og starten af december spørger mange udleje...
PAS PÅ - ORIENTERING TIL LEJERENE OM NYE AFGØRELSE...
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
02.12.20
Ny lille lov med mange store fælder! Indledning: Med ikrafttræd...
BOPÆLSPLIGT - NY LOVGIVNING PÅ VEJ
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
02.12.20
Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene...
LEJELOVENS KAPITEL 6 OG 7-7A - BETALING AF LEJE OG...
Af Advokat Louise Kaczor
02.12.20
Vi vil i denne omgang af artikelserien ”en grundlæggende gennemgang af...
HVAD GØR UDLEJER I FORHOLD TIL GDPR, NÅR UDLEJER I...
Af Advokat (L) Camilla Sand Fink - CLEMENS
02.12.20
”Personoplysninger” betyder enhver form for information om en iden...
DEN VARME LUFT ER EN KÆMPE GEVINST - hvis man kend...
Af Jesper Meldgaard / presseansvarlig / TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE
01.12.20
Der findes flere muligheder for en økonomisk håndsrækning, når man vil udskift...
DROP DET KONTANTE INDSKUD OG FÅ FLERE LEJERE - UDE...
Af Oliver Nørregaard, for Keyhole (www.usekeyhole.com)
01.12.20
Der skal ofte mange penge på bordet, før man kan udlevere nøglerne til nye lej...
SNYD
Af Formand Keld Frederiksen
25.11.20
Af og til finder man overskrifter og tekster i øvrigt med ovennævnte ord invol...
TIDSBEGRÆNSEDE LEJEKONTRAKTER
Af Direktør Michael Preetzmann
16.11.20
Når udløbet nærmere sig Tidsbegrænsede lejekontrakter er på flere måder va...
JURAEN OMKRING ET LEJEFORHOLD - FRA A TIL Z (artik...
Af Advokat Louise Kaczor
05.11.20
...
ÆNDRINGER I LEJELOVGIVNINGEN MED EFFEKT FRA 1. JUL...
Af Direktør Michael Preetzmann - Danske Udlejere
05.11.20
Den 1. juli 2020 trådte en række lovændringer i kraft. Ændringerne som har og ...
TIDSBEGRÆNSEDE LEJEKONTRAKTER
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
30.10.20
NÅR UDLØBET NÆRMERE SIG Tidsbegrænsede lejekontrakter er på flere måde...
FORÅRETS UDBUD AF FAG
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
23.10.20
Det er her, du kan ende med at blive AUE Til foråret 2021 udbyder Danske Udle...
FRAFLYTNINGSRAPPORTERNE VOLDER STADIG PROBLEMER
Af Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
23.10.20
Mange ”skøjter” henover disse – og det kan blive dyrt! D...
FRAFLYTNINGSRAPPORTER VOLDER STADIG PROBLEMER
22.10.20
Mange ”skøjter” henover disse – og det kan blive dyrt! ...


Log ind for at se ældre artikler.