Nyheder/artikler

NYE TONER OM KOMMUNAL ANVISNING
Af Direktør Michael Preetzmann
15.04.21
DET MENER DANSKE UDLEJERE ..... i den private sektor Indenrigs- og boligministeren, Kaare Dybvad Bek, har den 17. marts 2021 offentliggjort regeringens tanker om et nyt udspil til at forebygge parallelsamfundet. Det indeholder i ”Faktaark 2” følgende to overskrifter: ...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
FORLÆNGELSE AF FRIST FOR AFLÆGGELSE AF FORBRUGSREG...
Af Michael Preetzmann Direktør
08.04.21
Indenrigs- og Boligministeriet har 29/3-2021 meddelt, at følgende bekendtgørel...
VÆRELSESUDLEJNING
Af Direktør Michael Preetzmann
06.04.21
Lynguide til definitioner og lejefastsættelse Fastsættelse af korrekt l...
HØRINGSSVAR FRA DANSKE UDLEJERE - SAMMENSKRIVNING ...
Af Formand Keld Frederiksen
25.03.21
Transport- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ...
RELEVANT KAMP MOD PARALLELSAMFUND ER SAMTIDIG EN K...
Af Direktør Michael Preetzmann
22.03.21
Ekspropriation af udlejers ejendom nævnes som ét af midlerne Indenrigs- o...
… at rette smed for bager ….*
Af Formand Keld Frederiksen
22.03.21
Som det nok er kommet flere private udlejere for øre, har landets Boligminis...
LOVFORSLAG I HØRING med opdatering
Af Direktør Michael Preetzmann
02.03.21
OPDATERING 3. marts 2021: Forlængelse af frist for aflæggelse af forbrug...
LEJERS INDSIGELSE IMOD VARMEREGNSKAB KUNNE IKKE GØ...
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
02.03.21
Efter lejelovens § 45 skal indsigelser mod varmeregnskab fremsættes skriftl...
MÅ LEJER FODRE MÅGER PÅ EJENDOMMEN?
Af Af Daniel Skov, Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, SDU
02.03.21
Må lejer fodre måger på ejendommen? - En analyse af Vestre Landsrets d...
GI SIDDER TUNGT PÅ PENGEKASSEN
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen Aarhus
02.03.21
NÅR GI VED STØRRE MODERISERINGSARBEJDER SKAL GODKENDE VEDLIGEHOLDELSESUDG...
NY LEJELOV FRA 1. JANUAR 2022
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
02.03.21
- OG UD MED BOLIGREGULERINGSLOVEN OG IND MED ”LOV OM BOLIGFORHOLD”...
HVAD GØR UDLEJER...NÅR ISTANDSÆTTELSE SKAL KATEGOR...
Af Advokatfuldmægtig Mikkel Buus Madsen & advokat (H) Kim Nielsen / CLEMENS
02.03.21
Hvad gør udlejer, når istandsættelse skal kategoriseres som misligholdelse E...
MERE EED
Af Direktør Michael Preetzmann
02.03.21
Energieffektivitetsdirektivet – i relation til udlejede parcelhuse ...
OMKOSTNINGER TIL RENOVATION BETALES AF UDLEJER - U...
Af Advokaterne Louise Grunnet og Martin Sohn - HOLST, ADVOKATER, AARHUS
02.03.21
Højesteret har i en helt ny dom (U2021.455/2 H) fastslået, at udgifter ti...
MYSTERIET OM AFLEVERINGSATTESTEN
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
02.03.21
Jo, den findes endnu, men medarbejderne skal kende proceduren I begyndels...
RETSSYSTEMET
Af Formand Keld Frederiksen
23.02.21
LEDEREN AF FORMAND KELD FREDERIKSEN Retssystemet, i relation til hvorledes ...
LEDEREN: RETSSYSTEMET
Af Formand Keld Frederiksen
16.02.21
Retssystemet Retssystemet, i relation til hvorledes uenigheder omkring beb...


Log ind for at se ældre artikler.