Nyheder/artikler

UDSKIFTNING TIL
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
05.01.22
I takt med at ældre termovinduer udskiftes med nyere og bedre isolerende samt lyddæmpende termoruder opstår spørgsmålet, om der kan varsles lejeforhøjelse for en sådan udskiftning. En dom fra Østre Landsret viser at det godt kan lade sig gøre, men at der stilles krav om at de nye ruder skal give ...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
BOLIGRETTEN GODKENDTE AFTALE OM NETTOPRISINDEKSERI...
Af Advokat Jesper Bøge Pedersen og advokat Simon Jung Jensen / Bech-Bruun
05.01.22
Idet lovens ordlyd ifølge Boligrettens flertal ikke i sig selv giver holdepunk...
VELKOMMEN TIL MAIKEN
Af Direktør Michael Preetzmann
04.01.22
Danske Udlejere udvider pr. januar 2022 medarbejderstaben med Maiken Mark Lars...
I RØG OG DAMP
Af Nicolas Lolk / Administrationsselskabet Aunbøl A/S
03.01.22
FOR UDLEJERS RETTIGHEDER Her er en historie fra den virkelige verden o...
HVAD GØR UDLEJER, HVIS UDLEJER ØNSKER AT ANLÆGGE E...
Af Sofie Ladekjær, advokatfuldmægtig og Kim Nielsen, advokat (H) og partner / CLEMENS ADVOKATFIRMA
03.01.22
Når lejer fraflytter et lejemål, vil udlejer oftest have et istandsættelseskra...
PÅKRAVSBREVET OG OPHÆVELSESBREVET
Af Direktør Michael Preetzmann
03.01.22
NÅR LEJEREN IKKE BETALER SIN HUSLEJE PÅKRAVSBREVET OG OPHÆVELSESBREVET HVO...
KOMMUNALVALGET ER OVERSTÅET....OG HVAD SÅ?
Af Formand Keld Frederiksen
23.12.21
Den 16. november var der kommunalvalg – og der er/bliver nedsat et byråd, ...
IND-OG FRAFLYTNINGSSYN
Af Direktør Michael Preetzmann
06.12.21
Forsendelsesrisiko – hvem bærer denne? I forbindelse med vores ...
GENNEMGRIBENDE MODERNISERET TO GANGE
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
06.12.21
Højesteret har tidligere udtalt, at der ikke skal stilles strenge krav for a...
DOM OM PLASTVINDUER FRA HJØRRING SÅR TVIVL OM LOKA...
Af Direktør Michael Preetzmann
06.12.21
Et ægtepar er ved retten i Hjørring blevet frifundet for at betale en bøde, ...
HVAD GØR UDLEJER, NÅR EN LEJER KRÆVER SINE ACONTO-...
Af Kim Nielsen, advokat (H) og partner i CLEMENS Advokatfirma
06.12.21
Som udlejer eller som advokat for en udlejer bliver man ind i mellem mødt m...
ER LØSNING AT BYGGE MERE?
Af Formand Keld Frederiksen
06.12.21
Det danske ejendomsmarked har gennem flere hundrede år været sammensat at boli...
NY HØJESTERETSDOM OM TAKSTER FOR VANDFORSYNING
Af Line Markert, partner og advokat, og Marie Bockhahn, specialistadvokat
06.12.21
Højesteret fastslår i en ny dom, at vandforsyninger gerne må opkræve et f...
TILBAGEKØBSKLAUSULER OG UDLEJNING
Af Martin Birk, udlejer
06.12.21
1. Indledning Særligt i de to største byer i Danmark, København og Aarhus,...
LEJER HAR OPSAGT SIT LEJEMÅL
Af Direktør Michael Preetzmann
06.12.21
Hvad gør udlejer generelt – og nogle forskellige scenarier Vi ha...
OVERFLØDIG SYMBOL LOVGIVNING (3)
Af Advokat (H) Erik Aagaard Poulsen
06.12.21
DUMMEBØDER, STRAFGEBYR OG GRØFTEGRAVNING Indledning : Den t...
BRANCHEN VENTER SPÆNDT
06.12.21
Boligministeren kommer indenfor nærmeste fremtid med et boligudspil Der...
FLERE GODE OG BILLIGE BOLIGER.....
Af Formand Keld Frederiksen
06.12.21
Som udlejere er vi ofte - mildest talt - forundrede over de mange restriktione...
MERE BYRDEFULDE VILKÅR
Af Cand. jur. Ulrik Kjær
06.12.21
Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til at indbringe en sag for Højester...
NY MULIGHED FOR AT ETABLERE MIDLERTIDIGE STUDIEBOL...
Af Advokat (H) Søren Hammer Wsetmark
06.12.21
I forbindelse med studiestart opstår der ofte en stor efterspørgsel på ung...
DÅRLIGT NYT OM ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIVET
Af Direktør Michael Preetzmann
06.12.21
For udlejerne – altså! Undertegnede har skrevet en del artikle...


Log ind for at se ældre artikler.