Ny bestyrelse i Danske Udlejere er konstitueret efter kampvalg
       
Af Maiken Mark Larsen kommunikationsmedarbejder Danske Udlejere
28.05.24

Lørdag den 25. maj 2024 blev årets delegeretmøde afholdt på Comwell Kellers Park i Børkop, hvor to nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt

Tre af bestyrelsens medlemmer var i år på valg, Olav Grønn Hansen, Svendborg, Leon Vetter, Grenå og Ole Skovrider, ProDomus Aalborg, hvoraf sidstnævnte som den eneste ikke ønskede genvalg.

Herudover havde Udlejerforeningen Svendborg indstillet Svend Madsen til valg og Udlejerforeningen Sjælland havde indstillet Mikael Jonassen til valg. De to ny opstillede betød, at der i år blev kampvalg, da der kun skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer ud af de i alt fire opstillede.

Jan Mehlsen (billede t.h.) og Martin Birk (billede t.v.) stod for optællingen af stemmer, og en ny bestyrelse blev efterfølgende konstitueret:


Keld Frederiksen, formand Uændret
Mogens Broe-Andersen, næstformand Uændret
Leon Vetter Genvalgt
Conny Lindholt, Kasserer Uændret
Louise Kaczor Uændret
Hans Jørgen Svanholt Uændret
Svend Madsen Valgt
Mikael Jonassen Valgt

Ole Skovrider og Olav Grønn Hansen træder således ud af bestyrelsen. Vi takker begge for deres indsats og arbejde, som vi har sat stor pris på.

Se den samlede bestyrelse portrætteret her


Tilbage