Lederen marts 2024
       
Af Keld Frederiksen, Formand Danske Udlejere
07.03.24

Tidens gang...

Danske Udlejere har gennem en årrække fået tilknyttet flere og flere udlejermedlemmer – såvel fra de eksisterende foreninger, som fra de nye områder på Fyn og på Sjælland. Tilstrømningen af medlemmer sker måned for måned med nye indmeldelser.

I løbet af 2023 er antallet af udlejermedlemmer steget fra 5.473 pr. 1.1.2023 til 6.002 pr. 31.12.2023. Antallet af medlemmer siger intet om, hvor mange ejendomme / lejligheder vore medlemmer disponerer over – dét har vi aldrig fået tal på. Når ét medlemskab kan omfatte en udlejer, der har flere hundrede lejemål, er det åbenbart, at Danske Udlejere repræsenterer en meget stor del af udlejerbranchen i Danmark.

Man kan spørge, hvorfor Danske Udlejere løbende kan tiltrække nye medlemmer?

Det er såmænd fordi, Danske Udlejere kan tilbyde medlemmerne dét, der umiddelbart efterspørges:

  • Afholdelse af attraktive kurser i nærområdet og som udgangspunkt på meget favorable vilkår – som oftest gratis,
  • Mulighed for at få attraktive vilkår hos forsikringsselskabet Alm. Brand,
  • Et attraktivt Magasin, der kan læses såvel i papirudgave, som på Danske Udlejeres hjemmeside med informationer, som den enkelte udlejer kan anvende i dagligdagen,
  • Fri mulighed til at ringe med spørgsmål til kontoret i Aarhus og en lang række praktikere, fordelt i hele landet,

Danske Udlejere ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra hele landet, hvilket betyder, at vi på vore møder får hurtig og givtige informationer fra hele landet,- samt masser af medlemsfordele, formularer som sikre korrekte dokumenter og en hurtig vej til svar på spørgsmål.

Dertil kommer, at vi løbende og specielt, når der er tale om ny lovgivning, orienterer politikerne og embedsmændene om udlejermedlemmernes holdning til de mange nye tiltag, der som oftest er til ulempe for udlejerne. Vores motto er jo: ”Vi gør det svære lettere”

Såfremt vore medlemmer – såvel den enkelte udlejerforening, som det enkelte udlejermedlem – er af den opfattelse, at der skal foretages noget ekstraordinært på et konkret område, er vi meget lydhøre med henblik på at få fulgt op på nye ideer.

Såfremt opfattelsen er, at Danske Udlejere prioriterer kræfterne forkert eller på en uhensigtsmæssig måde, er det nødvendigt for at Danske Udlejere kan udvikle sig og blive endnu bedre, at vi orienteres derom, og at der skabes en dialog, som på en konstruktiv måde får forholdene ændret til det bedre.

Der er ikke emner, der ikke kan drøftes.

På trods af de mange fordele ved at være en del af Danske Udlejere – og vor vilje til at drøfte udvikling og samarbejde med andre – har vi nu konstateret, at bestyrelsen i Prodomus (Aalborg Grundejerforening) har valgt at opsige medlemskabet i Danske Udlejere med virkning fra den 31.12.2024.

Det er selvfølgelig en beslutning, som vi beklager meget – men nødvendigvis må respektere. Nogle går og andre kommer til …

Danske Udlejere håber selvfølgelig, at de mange udlejere i Aalborg, som har støttet op omkring vor forening i flere generationer, fortsat vil støtte op omkring Danske Udlejere.

Danske Udlejere vil fortsat være fysisk repræsenteret i Aalborg v/Nordjyske Udlejere, Alexander Foss Gade 9, Aalborg ligesom vi gennem vore øvrige foreninger i det nordjyske, vil bestræbe os på fortsat at servicere de private udlejere.


Log ind for at læse i magasinet
"


Tilbage