Alternativ drift af udlejningsejendomme
       
Af Maiken Mark Larsen kommunikationsmedarbejder Danske Udlejere
26.05.23

DR kontant bragte i går, torsdag den 25. maj 2023, udsendelsen ” Kolde og kyniske boligspekulanter". Her stifter vi bl.a. kendskab med to forskellige lejere, der i den grad er kommet i klemme i forhold til den måde, hvorpå deres udlejere behandler dem.

”Som interesseorganisation for danske udlejere er vi selvfølgelig meget ærgerlige over, at der fremkommer sådanne eksempler, som præsenteres i udsendelsen. Danske Udlejere har ikke de omhandlede udlejere som medlemmer, og vi kender ikke de nærmere konkrete omstændigheder i sagerne. Vi tager dog kraftig afstand til udlejere, der som vist i udsendelsen, overtræder de gældende regler i lejelovgivningen og ligefrem udøver en form for selvtægt overfor deres lejere”, siger Keld Frederiksen, formand i Danske Udlejere.

Danske Udlejere har i dag godt 5.600 medlemmer, der alle er interesserede i at opretholde et godt og professionelt forhold til deres lejere.

”Vore medlemmer har alle en stor interesse i at drive deres ejendomsvirksomhed på en ordentlig og respektfuld måde. Det er deres levebrød, og det siger næsten sig selv, at man ikke kan leve af utilfredse lejere. Herudover er der også en stor stolthed og forpligtelse forbundet med det faktum, at man som udlejer stiller ”et hjem” til rådighed for mennesker – en utrolig væsentlig og essentiel del af et menneskes liv".

"Vore medlemmer investerer ikke i udlejningsejendomme på kort sigt for at score en hurtig fortjeneste, men de har udlejningen som et erhverv, som gerne skulle holde i mange år. Personerne der optræder i udsendelsen, har da også et helt andet formål med at investere i udlejningsbranchen. De har tilsyneladende kun interesse i en hurtig fortjeneste på kort sigt - og umiddelbart uden at overholde gældende regler”, siger Keld Frederiksen.

Keld Frederiksen forklarer, at Danske Udlejere da heller ikke på nogen måde kan genkende det billede, der blev fremført i udsendelsen blandt deres medlemmer. Heldigvis. Ifølge Keld Frederiksen skulle reglerne i dansk lovgivning gerne sikre lejerne mod at blive behandlet, som det blev skitseret i udsendelsen. Der vil dog ifølge formanden desværre altid være personer, der ikke overholder de gældende regler.

Udsendelsen kan ses på DRTV


Tilbage