LOFT OVER HUSLEJEREGULERINGERN
       
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
26.10.22Er der undtagelser?


Alt andet lige – skal/kan alle huslejereguleringer i 2023 og 2024 reguleres med maksimum 4% - naturligvis baseret på, at der er skrevet en korrekt nettoprisindekseringsklausul ind i lejekontraktens § 11. Der er dog én (måske to) undtagelse(r):


1) Leje inkl. 4% stigning kan ikke dække stigningen i ejendommens driftsudgifter


2) Én af NPI-referencemånederne befinder sig i 2024Ad 1)


Jfr. ny § 53 a - …sket stigninger i rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen, som ikke kan dækkes af den lejeforhøjelse , som kan beregnes efter § 53, stk. 2 og 3, kan udlejeren ved meddelelse uanset 53, stk. 3 ud over reguleringen efter § 53, stk. 2 og 3, kræve lejen reguleret med et beløb svarende til differencen mellem stigningen i udgifterne og det beløb som kan beregnes efter § 53, 2 og 3. Dog maksimum den stigning som ellers kunne være beregnet efter ”normal” NPI-beregning).


Udlejeren skal endvidere overholde en række formalia – se § 53 a, stk. 2 og 3.


På dansk betyder ovennævnte, at såfremt en udlejer kan dokumentere, at huslejen inkl. en 4% stigning (regulering) ikke kan dække ejendommens driftsudgifter, så kan udlejeren mod dokumentation få lov til at beregne en højere stigning – dog maksimum op til den stigning, den ”fulde indeksering” kunne have indbragt. ”Vejen” hen mod at kunne dokumentere dette er dog ret indviklet.Ad 2)


Jfr. ny § 53, stk. 3 - …nettoprisindeks for 2022 og 2023, kan ikke overstige 4 pct. pr. år. Dette må betyde, at såfremt en udlejer i nye kontrakter i NPI-klausulen skriver, at reguleringstidspunktet er 1. marts og at referencemånederne er januar – ”allerede er ude af loftet” i marts 2024 – idet de to referencemåneder i 2024-reguleringen er: marts 2023 og marts 2024 – og dermed er § 53, stk. 3 ikke gældende.
Tilbage