BEHOVET FOR KENDSKAB TIL LEJELOVGIVNINGEN
       
Af Formand Keld Frederiksen
19.10.22


Siden 1. juli 2022 har vi haft en ny lejelov, og vi er alle gået i gang med at finde ud af, hvor de paragraffer, som vi gennem de sidste ca. 50 år har været fortrolige med, nu er flyttet hen. Danske Udlejere har udgivet – og udsendt til alle medlemmer - en lille ”bog,” der i oversigtsform viser ændringerne af paragrafnumrene. Det er vigtigt at huske, at sammenskrivningen – kun i begrænset form – har ændret indholdet af paragrafferne – de har ”bare” fået et andet nummer.Indtil vi er blevet fortrolige med de ændringer der er foretaget, vil denne lille ”bog” være et vigtigt værktøj, idet den hurtigt giver svaret på, hvor de ”gamle” paragraf-numre er flyttet hen.Lejekontrakten er også ændret en anelse – og kan hentes på vor hjemmeside – www.danskeudlejere.dk Jeg opfordrer til, at man straks går i gang med at anvende denne 10. udgave. Det kan kun beklages, at Ministeriet ikke havde lejekontrakten klar til udgivelse pr. 1. juli 2022.Det skal også anbefales, at man deltager i de mange kurser, som udbydes af Danske Udlejere eller af en af de mange lokalforeninger. I løbet af sensommeren/efteråret 2022 udbydes ikke mindre end 53 kurser rundt omkring i landet. Fælles for disse er, at deltagelse er gratis. Det koster altså kun lidt benzin/diesel og lysten til at blive lidt klogere. Der henvises til kursusprogrammet i Magasinet Danske Udlejere august og september udgaverne og på hjemmesiden.Danske Udlejere er også tæt involveret i uddannelsen: ”Akademiuddannet i finansiel rådgivning – ejendomsadministration” AUE. Dette er en uddannelse opbygget i moduler. Selve undervisningen foregår i Viby J. Der undervises altid ”face-to-face” og afhængig af fagets faglige indhold og dermed ECTS-point afvikles dette på 3-4 undervisningsdage – eller 6 undervisningsdage i løbet af en periode på ca. 3 måneder. Medarbejderen er altså ”kun” væk fra arbejdspladsen én dag af gangen. Danske Udlejere oplever, at flere og flere virksomheder efterspørger yngre og veluddannede medarbejdere – og derfor er denne uddannelse som skabt til udlejningsbranchen/administratorbranchen.Magasinet og hjemmesiden orienterer også løbende om lovændringer og hvorledes forholdene omkring lejekontrakten skal løses.I efteråret deltager Danske Udlejere i udgivelsen af en bog, der på tilgængelig vis – og med de nye paragraffer – forklarer, hvorledes konkrete problemstillinger i boliglejeforhold skal behandles. Der vil snarest blive orienteret yderligere om denne bog.Som beskrevet ovenfor er der mange måder at holde sig á jour med lovændringerne og ikke mindst omkring den retspraksis, som til tider ændrer sig. Danske Udlejere vil fortsat bestræbe sig på, at orientere om lovændringer og ny praksis på en alsidig måde og som vore medlemmer efterspørger.Er der ønske om ændringer i den måde, hvorpå Danske Udlejere p.t. orienterer om lovændringer og ny retspraksis, er alle forslag velkomne.

Tilbage