REGULERING AF HUSLEJEN EFTER NPI
       
Af Direktør Michael Preetzmann
22.09.22

HVORDAN GØR MAN LIGE DET – NU HVOR LOFTET ER EN REALITET?


I skrivende stund (22/9) ved vi, at det meget omtalte loft over huslejereguleringer efter udviklingen i nettoprisindekset netop er besluttet af regeringen og støttepartier. Udlejerne kan således se frem til ”kun” at kunne regulere lejen med 4% (i 2023 og 2024/i en 2-årigperiode) – hvis altså § 11 i lejekontrakten indeholder den nødvendige aftale/klausul.Mange spørger: Skal denne regulering varsles?


Svaret er nej – den skal blot meddeles til lejeren. Dette er nemlig ikke en huslejestigning, men en huslejeregulering. Hvis du (som mange har) valgt at regulere lejen hver d. 1. januar, så foreslår vi, at følgende meddelelse sendes pr. mail til lejerne:Meddelelse/mail til lejerne – om at der vil ske en lejeregulering:


Kære lejer, 1. december 2022


Vi skal hermed meddele dig, at din husleje (ekskl. forbrug) jfr. lejekontraktens § 11 reguleres med udviklingen/stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned året før til oktober måned forud for reguleringstidspunktet. Lejen reguleres d. 1. januar 2023.


Da der i efteråret 2022 er indført en lov om: ”Et loft over stigningens størrelse på maximalt + 4%” - vil din leje for det næste år se således ud:


Nuværende leje: kr. 6.000/md. ekskl. forbrug


Leje pr. 1. januar 2023: Kr. 6.000 + 4% kr. 6.240/md. ekskl. forbrug


(Hvis IKKE der var indført et loft, ville stigningen have været: Indeks okt. 2021= 106,7/Indeks okt. 2022 = måske 117 – tallet kendes ikke i 22/9) – denne sætning skal/behøves ikke at skrives !!


Er du venlig at bekræfte, at du har modtaget denne meddelelse – send mail til: xxxx@xxxx.dkdu behøves ikke at skrive denne – det, at du har sendt mailen til lejeren er nok.Med venlig hilsen


Din udlejer


Hvad med de udlejere, som allerede HAR meddelt regulering af lejen efter NPI?


Hvis du som udlejer har meddelt (f.eks. sendt meddelelse d. 15. september 2022) regulering af huslejen pr. f.eks. 1. oktober 2022 (med referencemåned juli/juli) – hvad gør du så? Loven trådte i kraft pr. 30. sept. 2022. Loftet gælder også eksisterende kontrakter, hvor der allerede forud for indgrebets ikrafttrædelse er sket eller meddelt en huslejeregulering, baseret på nettoprisindeks for 2022.


For disse aftaler indfases loftet med et varsel svarende til lejekontraktens opsigelsesvarsel – hvilket typisk er 3 måneder. Regnestykket ser i dette tilfælde således ud:Nuværende leje (pr. 15. sept. 2022) Kr. 6.000/md. ekskl. forbrug


Udviklingen i nettoprisindeks juli/juli 105,8 for 2021/115,1 for 2021


Husleje pr. 1. oktober 2022 = (6.000 x 115,1:105,8) Kr. 6.527/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. november 2022 = Kr. 6.527/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. december 2022 = Kr. 6.527/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. januar 2023 (3 måneder efter NPI) Kr. 6.240/md. ekskl. forbrug


Osv. frem til næste regulering – dvs. 1. oktober 2023Hvad med de udlejere, som allerede HAR effektueret regulering af lejen efter NPI?


Hvis du som udlejer allerede har meddelt og igangsat en regulering af huslejen – f.eks.: Meddelt regulering af huslejen pr. 1. juli 2022 – og med udgangspunkt/referencemåned: Maj


Nuværende leje (pr. 1. juni 2022) Kr. 6.000/md. ekskl. forbrug


Udviklingen i nettoprisindeks maj/maj 105 for 2021/112,7 for 2022


Husleje pr. 1. juli 2022 (6.000 x 112,7:105) Kr. 6.440/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. august 2022 Kr. 6.440/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. september 2022 Kr. 6.440/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. oktober 2022 Kr. 6.440/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. november 2022 Kr. 6.440/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. december 2022 Kr. 6.440/md. ekskl. forbrug


Husleje pr. 1. januar 2022 (her slå max 4% igennem) Kr. 6.240/md. ekskl. forbrug


Osv. frem til næste regulering – dvs. 1. juli 2022Tilbage