HVORDAN FINDER MAN SAMMENHÆNGEN MELLEM GL. PARAGRAFFER OG NYE PARAGRAFFER?
       
Af Direktør Michael Preetzmann
19.04.22

Paragrafnøgle til sammenskrivning af lejelovgivningen
Der er pr. 1. marts 2022 vedtaget lovforslagene L 47, L 48 og L 49, som samler lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om kommunal anvisningsret i to nye love: lov om leje og lov om boligforhold. Disse love træder i kraft 1. juli 2022.For at lette den omstilling, som er nødvendiggjort heraf, er der udarbejdet vedlagte paragrafnøgle. Paragrafnøglen indeholder både muligheden for at søge med udgangspunkt i den gældende lovgivning for derved at finde frem til den tilsvarende bestemmelse i den nye lovgivning, og muligheden for at søge med udgangspunkt i den nye lovgivning for derved at finde frem til den bestemmelse i den gældende lovgivning, som den nye bestemmelse viderefører.


Der henvises til første side i paragrafnøglen for nærmere detaljer herom.Paragrafnøglen er udarbejdet af Indenrigs-og boligministeriet - og kan downloades fra denne hjemmeside:https://im.dk/publikationer/2022/mar/paragrafnoegleDETTE LINK ER IKKE AKTIVT - DERFOR SKAL DU KOPIERE DETTE OG SÆTTE DET I ADRESSEFELTETHUSK:Danske Udlejere afholder 3 fyskiske kurser samt 1 webinar som alle omhandler den nye lejelov og den nye lejekontraktformular (som forhåbentlig er klar til kursusdatoerne)

Webinar / 1. juni 2022 / kl. 10:00 til kl. 12:00Ringsted / 7. juni 2022 / kl. 15:00 til kl. 18:00Kolding / 8. juni 2022 / kl. 15:00 til kl. 18:00Viborg / 13. juni 2022 / kl. 15:00 til kl. 18:00SKRIFTLIG TILMELLDING TIL: de@danskeudlejere.dk (skriv meget gerne hviklet kursus, du ønsker at deltage i)
Tilbage