I RØG OG DAMP
       
Af Nicolas Lolk / Administrationsselskabet Aunbøl A/S
03.01.22


FOR UDLEJERS RETTIGHEDER
Her er en historie fra den virkelige verden om røg og misligholdelseEn lejer har boet i en lejlighed siden d. 15. juni 2012, hvor hun flyttede ind med sin samlever. Lejer og samlever går desværre fra hinanden i 2018, hvilket resulterede i at der blev udfærdiget en allonge til lejekontrakten, hvor lejer overtager lejligheden, og samleveren udtræder af lejeforholdet.I lejeperioden efter bruddet havde lejer adskillige gange problemer med at betale huslejen og i store dele af 2018 og 2019 bliver der fremsendt påkrav til lejer. Dette resulterede i sidste ende med, at lejer opsagde lejemålet, da forpligtigelserne bliver større end hvad lejer kunne håndtere.Lejer fik i den sidste del af lejeperioden assistance fra Kommunen, da man vurderede at lejer ikke selv kunne håndtere sin økonomi og andre private forhold.FraflytningenLejer blev indkaldt til fraflytningssyn d. 16. september 2019, men deltog ikke selv i synet.På flyttesynet konstateredes det, at lejer havde røget så meget i lejligheden, at denne ikke blot kunne ”normal istandsættes”, men at alt inventar skulle skiftes, samt at alt træværk, vinduer, lofter, vægge m.m. skulle males med spærrende grunder. Nikotinskaderne blev vurderet på synet til at være så slemme, at der var tale om decideret misligholdelse af lejemålet, hvilket også blev noteret i fraflytningsrapporten, hvor lejer ligeledes blev pålagt omkostningen for udbedring af lejemålet.
Fakta:


- Lejemålet var nyistandsat og renoveret ved indflytning i 2013


- Det var i § 7 i lejekontrakten aftalt i at lejemålet skal afleveres nyistandsat ved ophør


- Der var tale om en gammel lejekontrakt, Typeformular A, 8. udgave


- Lejer havde den indvendige vedligeholdelse


- I § 11 fremgik det, at lejer havde den fulde vedligeholdelse i lejeperioden, og at lejligheden altid skulle fremstå velvedligeholdt. Det fremgik også, at lejer skulle stå for nødvendige istandsættelsesarbejder.Grundet røgskadernes omfang valgte man at totalrenovere lejligheden på ny, da det ellers ikke var muligt at genudleje lejligheden grundet den kraftige lugt af røg. Vurderingen af dette skete i samarbejde med både maler og rengøringsfirma, som informerede om, at lejligheden ikke kunne reddes.Da lejer udelukkende skulle betale for den del af regningen som relaterede til fraflytningsrapportens vedligeholdelseskrav/misligholdelser, skulle udlejer vurdere, hvordan opsplitningen af de forskellige regninger skulle foretages, da en væsentlig del af udgifterne havde relation til ny istandsættelse (forbedring) og ikke den manglende vedligeholdelse.


Udlejer valgte at lave en opdeling på 60% til vedligeholdelse og 40% til forbedring. Man fandt bl.a. inspiration fra GI´s opdelinger og lavede derefter en vurdering, ud fra hvad man opfattede som en rimelig opdeling af udgifterne.Udlejers samlede kravUdgifter til renovering: Kr. 86.261,43


For meget indbetalt leje: Kr. 26.449,06 minus


Depositum: Kr. 16.200,00 minus


Forbrugsregnskab 2019: Kr. 3.723,80 minusUdlejers istandsættelseskrav I alt: Kr. 39.888,57 kr.Flytteafregningen blev sendt til fraflytter og kommunen, men blev i første omgang ikke betalt.Efter påkravsskrivelse sendes sagen til advokat med henblik på retslig inkasso.Kort tid inden at sagen skal afprøves i fogedretten blev advokaten kontaktet af kommunen, som accepterede fraflytningsopgørelsen og de betalte det fulde skyldige beløb. Sagen afsluttes herefter.
Tilbage