LEJER HAR OPSAGT SIT LEJEMÅL
       
Af Direktør Michael Preetzmann
06.12.21

Hvad gør udlejer generelt – og nogle forskellige scenarierVi har efterhånden kredset omkring ovennævnte emne i mange artikler. Der opstår til stadighed nye varianter af samme situationer. I denne artikel prøver jeg at komme ind på henholdsvis det generelle leje – som en boligudlejer ALTID bør gøre – ligesom vi kommer ind på emnet omkring ”hurtigere løsning” end det normale opsigelsesvarsel.Udlejers håndtering af en opsigelse:


Når udlejer modtager lejers opsigelse, bør udlejer straks modtagelsen af ??opsigelsen, og samtidig oplyse lejeren om:


· Datoen for endelig løsning af lejekontrakten (typisk ”løbende måned + 3 måneder). Den endelige løsningsdag er jfr. lejelovens § 86, stk. 1 – den første hverdag i måneden kl. 12:00 (dette tidspunkt er altså det absolut seneste – hvor lejer skal være helt ude af lejemålet).


· Har udlejer husket at skrive i § 11, at lejemålet efter aftale skal fraflyttes senest 14 dage før den endelige løsningsdag – så bør/kan udlejer allerede i dette brev indkalde lejeren til fraflytningsyn d. 15/?-2021 / kl. ?


· At lejeren hæfter for såvel husleje som forbrugsudgifter helt frem til den endelige løsningsdag – hvorfor lejer absolut ikke skal framelde sig som forbruger til f.eks. el-leverandøren.


· At såfremt lejeren ønsker at blive løst af lejekontrakten tidligere end ovennævnte kræver dette en besked til udlejer. Såfremt lejeren ønsker tidligere løsning, skal lejeren oplyse udlejer, præcis hvornår lejemålet er fraflyttet, rengjort – og klar til fraflytningsyn.


(Se eksempel på brev: www.danskeudlejere.dk – under formularer – nr. G14)Lejer meddeler, at denne er ude af lejemålet sidst i ?-måned


Udlejer bør straks meddele lejer, at denne bedes oplyse en præcis dato for fuldstændig tømning af lejemålet – inkl. slutrengøring – således udlejer kan indkalde til fraflytningsyn. Udlejer bør understrege, at denne vil forsøge at hjælpe lejeren ”af med lejemålet” inden løsningsdagen, men at udlejer ikke kan give nogen garanti for dette.
Lejer meddeler, at denne vil løses hurtigst muligt fra lejemålet


Udlejer bør straks meddele lejer, at denne bedes oplyse en præcis dato for fuldstændig tømning af lejemålet – inkl. slutrengøring – således udlejer kan indkalde til fraflytningsyn. Udlejer bør understrege, at denne vil forsøge at hjælpe lejeren ”af med lejemålet” inden løsningsdagen, men at udlejer ikke kan give nogen garanti for dette.Lejer smider pludselig nøglerne til lejemålet i udlejers postkasse


Udlejer bør straks indkalde lejer til fraflytningsyn – med varsel på 1 uge. Hvis udlejer ikke har fået oplyst lejers nye adresse, må indkaldelsen sendes pr. sms, mail – eller via en telefonopringning. Husk at bede lejer bekræfte, at denne ER indkaldt – via en sms/mail retur. Hvis udlejer ikke har nogen kontaktoplysninger på lejeren, må udlejer forsøge at få oplyst en adresse på folkeregistret (hvis altså lejer har skiftet adresse). Til sidste må udlejer prøve at sende et brev med en indkaldelse – som sendes til ”den gamle adresse” – og så håbe på, at lejer har meldt adresseændring til PostNord. Når ingen af ??førnævnte muligheder giver svar – må udlejer gå ind (med brug af de ”smidte” nøgler) og fortage et fraflytningsyn. Det må i øvrigt anbefales, at udlejer hurtigst muligt efter modtagelsen af ??nøgler får kodet låsen om.Lejer fortryder sin opsigelse


Det sker indimellem, at lejer fortryder sin opsigelse af et lejemål. Lejer kan nå at annullere sin opsigelse, såfremt tilbagekaldelsen kommer frem til udlejer, forinden/samtidig med udlejer når at læse den fremsendte opsigelse. Søger lejer at annullere en opsigelse, og er udlejer ikke indstillet herpå, bør der af bevismæssige årsager fremsendes meddelelse til lejer om, at opsigelsen fastholdes.Lejer opsiger et endnu ikke overtaget lejemål


Endnu en situation som forekommer med jævne mellemrum. Vi antager, at lejer og udlejer har indgået en aftale. Lejekontrakten er underskrevet af begge parter, og der er indbetalt depositum, forudbetalt leje samt første måneds leje og forbrugsudgifter. Af den ene eller anden årsag meddeler lejer, at denne alligevel ikke ønsker at overtage lejemålet – hvorfor lejemålet opsiges.


Udlejer skal STRAKS denne besked/opsigelse komme frem, gå i gang med at forsøge at genudleje lejemålet til anden side (jfr. lejelovens § 86, stk. 3.


Sideløbende med genudlejningsbestræbelserne opstår spørgsmålet om opsigelsesvarslet – hvor langt er dette – og fra hvilken dato regnes det? Der er lidt divergerende meninger, men det mest rigtige må være:


· OPSIGELSESVARSEL?: Lejer kan opsige et lejemål før ikrafttrædelsen, men dette kan alene ske med den lovmæssige opsigelsesfrist i lejelovens § 86, stk. 1 (eller en anden aftalt frist mellem parterne). Typisk med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. For accessoriske enkeltværelser er varslet dog 1 måned.· REGNET FRA HVILKEN DATO? Opsigelsesfristen/varslet skal regnes fra den 1. dag i lejeforholdet (altså – det aftalte ikrafttrædelsestidspunkt), uanset hvor lang tid før den måtte være afgivet.Det vil altså sige: Opsigelsesfristen regnes fra f.eks. 1. november 2021 – således at lejer skal løses fra kontrakten 1. februar 2022 / kl. 12:00 – med mindre udlejer finder en passende lejer inden.I ovennævnte tilfælde hører man, at lejeren, når denne finder ud af, at det kan tænkes, at denne skal betale husleje i 3 måneder – pludselig meddeler, at denne ønsker at bebo lejemålet i opsigelsesperioden. Dette må man imidlertid fraråde, idet dette vil/eller kan udløse et vedligeholdelseskrav ved fraflytningen sammenholdt med, at der så ikke foreligger en mulighed for at udlejer kan udleje lejemålet hurtigere end de 3 måneder.
Tilbage