BRANCHEN VENTER SPÆNDT
       
06.12.21


Boligministeren kommer indenfor nærmeste fremtid med et boligudspil


Der skal skabes bedre mulighed for at bo i København og andre større danske byer, muligheden har et lavlønsjob eller er på overførselsindkomst. Det er ét af målene i det boligudspil, som regeringen er på vej med, siger Kaare Dybvad Bek (S).


Udspillet skal grundlæggende sikre flere studieboliger og flere billigere boliger.


Som udlejerorganisation frygter Danske Udlejere, at dette udspil på den ene eller anden måde skal ramme – eller finansiere af den private udlejningsbranche. Lidt på samme måde, som da der skulle findes finansiering til den såkaldte ”Arne-pension”. Til den lejlighed ”opfandt” man lagerbeskatningen af ??udlejningsejendomme – altså en beskatning af ikke realiserede gevinster.


De almene boliger


Umiddelbart tænker regeringen og ministeren på at bygge flere billige boliger, men man ved godt, at dette er vanskeligt, idet byggegrundene i indre København er voldsomt dyre. Når der skal bygges nyt alment byggeri, ”rammes” bygherren af det såkaldte maksimumbeløb. Maksimumbeløbet er den ramme, de samlede anskaffelsesudgifter for et nybyggeri må være. Det er klart, at såfremt udgiften til køb af byggegrund er høj, så er der ikke mange penge at bygge for. Det er i øvrigt ikke første gang, at en S-regering har fremsat ønsker om billige lejeboliger i f.eks. hovedstaden. Ritt Bjerregaard og Helle Thorning-Schmidt har begge i deres tid haft samme ønsker – uden dette efter undertegnedes opfattelse har resulteret i flere billige boliger.


Planloven sikrer, at 25 procent af ”nye arealer” skal tilbydes til alment byggeri, men i hvilket omfang dette udnyttes er usikkert. Derfor kan man undre sig over, at ministeren flere gange har omtalt et mål på 33 procent – ??med mindre udspillet omfatter en ekstra pose penge til opkøb af dyre byggegrunde?


Hvem skal egentlig bo i indre by?


Til sidst kan man spørge: ”Er det en menneskeret at kunne bo i de mest attraktive kvarterer i storbyen?” Hvis ja – så er man fra statens side nødt til på den ene eller anden måde at give yderligere tilskud til nybyggede almene boliger eller til huslejen i private udlejningsboliger (hvis finansiering ikke er støttet af stat/kommune).
Tilbage