TIDEN FØR OG EFTER CORONA´EN
       
Af Formand Keld Frederiksen
18.05.21
På samme måde som i år 2020 er Danske Udlejere nødsaget til af udskyde vort Delegeretmøde, som ellers plejer at være givtig i såvel faglig som i social henseende. Årets delegeretmøde henskydes til efteråret – nærmere betegnet til den 3. september 2021 i Kolding.Ud over denne mindre ændring, som jo ikke har den helt store betydning, selv om vi gerne vil holde fast i traditionerne, er der sket mange andre ændringer, grundet Coronaén og som kan have få mere alvorlige konsekvenser.Corona´en har bevirket,
  • at flere arbejder hjemmefra

  • at der afholdes flere telefonmøder og møder pr. skype, teams og lign.

  • at kurser/fællesmøder også sker digitalt.Dét sparer jo en del transporttid og udgifter til diverse billetter og brændstof til biler og fly . Og jo færre


der færdes på vejene, jo færre ulykker vil derved ske, hvilket jo også er en fordel.Der er fordele derved – men der er tillige ulemper – bl.a. grundet det forhold, at der ikke er de sociale kontakter, som mange eller værner om. Møder og kurser afholdes, alt andet lige, mere stringent og uden at der skabes det samme grundlag for i fællesskab at nå frem til gode kreative forslag. Men – nogle vil mene, at teknikken snart vil være således at kontakt via de digitale medier, vil være det samme som at mødes fysisk i samme lokale …. Måske – men således er det ikke endnu…..Corona´en har også været årsag til, at forbrugerne/vi har fundet andre måder at foretage indkøb på – og det gælder såvel de daglige madvarer, som forbrugsvarer generelt. Nethandel har haft gyldne tider under Corona´en.Når man kan arbejde hjemmefra, kan deltage i møder og kurser hjemmefra og kan foretage alm. handel fra sin personlige computer, mister man den sociale kontakt, der er meget vigtig at holde fast i.Vi skal derfor arbejde for, at vi i et vist omfang – når Corona´en er ”slået ned” – vender tilbage til de arbejds-, møde- og indkøbsvaner, som vi havde før pandemien.Derved vil der igen være folk på gader og stræder, som kan foretage indkøb i de mange butikker, som enten drives af vore medlemmer eller som af vore medlemmer udlejes til dygtige detail-handlere.Byerne er ikke og skal ikke være en samling boliger, hvor vi hver især er isolerede og kun har kontakt med omverdenen via computeren. Vi skal holde byen levende og spændende at bevæge sig i – alt til fordel for det forretningsliv og den kultur, som findes i byerne – men også for at vi som individer kan skabe personlige kontakter og oplevelser, der ikke (efter min opfattelse) kan erstattes af oplevelser bag computerskærmen.Når der er ”styr på Corona´en” og smitten derfra, skal vi fortsætte med de ”gode” ting, som vi lærte under Corona-krisen – men vi skal passe på, ikke at forenkle/simplificere alt omkring arbejde, indkøb og sociale/kulturelle oplevelser, ud fra, hvad der er mest bekvemt i relation til transporttid, økonomi m.v., idet vi derved vil miste mange personlige og sociale kontakter/oplevelser.Vurderingen af, hvad der henholdsvis er til fordel og til ulempe for borgerne og samfundet, vil sikkert være meget forskellige. Mit håb er, at vi vender tilbage til de fleste af de vaner vi havde før Coronaen – specielt, den ”vane,” hvor der foretages indkøb i byens fysiske butikker, og vi derved er med til at skabe et spændende liv i bybilledet.
Tilbage