FORLÆNGELSE AF FRIST FOR AFLÆGGELSE AF FORBRUGSREGNSKABER
       
Af Michael Preetzmann Direktør
08.04.21Indenrigs- og Boligministeriet har 29/3-2021 meddelt, at følgende bekendtgørelse :Lov om leje


§ 1. Fristen i lejelovens § 43, 1. pkt., forlænges midlertidigt, således at forbrugsregnskaber, der efter § 43, 1. pkt., skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 10. februar 2021 til den 9. oktober 2021, først skal være kommet frem til lejerne senest den 10. oktober 2021. Fristforlængelsen gælder alene i de tilfælde, hvor aflæggelse af forbrugsregnskab forudsætter fysisk måleraflæsning i lejemålet.


§ 2. Fristen i lejelovens § 64, stk. 6, forlænges midlertidigt, således at beboermøder, der efter § 64, stk. 6, skulle være afholdt i perioden fra den 10. februar 2021 til den 30. september 2021 for at opretholde beboerrepræsentationen, først skal være afholdt senest den 1. oktober 2021.
LÆG VENLIGST MÆRKE TIL, AT DEN I § 1 NÆVNTE FORLÆNGELSE ALENE GÆLDER I DE TILFÆLDE, HVOR AFLÆGGELSE AF FORBRUGSREGNSKABER FORUDSÆTTER FYSISK MÅLERAFLÆSNING I LEJEMÅLET.

Tilbage