VÆRELSESUDLEJNING
       
Af Direktør Michael Preetzmann
06.04.21

Lynguide til definitioner og lejefastsættelseFastsættelse af korrekt leje ved værelsesudlejning giver ofte udlejerne problemer. Årsagen er nok, at der findes flere former for værelsesudlejning ligesom lejefastsættelsen afhænger af ejendommens status. I det efterfølgende omtales værelser med adgang til selvstændigt køkken (eller indeholdende et sådan) ikke, idet disse betragtes som lejligheder.


Hermed en gennemgang:De accessoriske enkeltværelser i et småhus:


Definitioner:


Accessoriske enkeltværelser er bedre kendt som værelser i delelejligheder eller bofællesskaber. Der er tale om et accessorisk enkeltværelse, hvis lejeren lejer et værelse i et lejemål, hvor udlejer OGSÅ selv bor.


Et småhus defineres som en ejendom, der pr. 1/1-1995 indeholdte 6 eller færre beboelseslejemål.


Lovgrundlag:

Lejelovens kapitel VIII / §§ 47-49


Lejefastsættelse:

Det lejedes værdi (det lejedes værdi er en sammenligningsleje, hvor lejeniveauet fastlægges ud fra en sammenligning med tilsvarende lejemål)


Karakteristika:

Lejen indeholder typisk forbrugsudgifter (varme, vand, internet/tv. og el da disse ikke direkte kan henføres til den enkelte lejer).


Opsigelsesvarsel for lejer er 1 måned (lejelovens § 86, stk. 1, 2. pkt.) – samme gælder ved udlejeres opsigelse. I princippet skal udlejer ikke begrunde en opsigelse (kun under specielle omstændigheder).


De accessoriske enkeltværelser i et storhus:


Definitioner:


Accessoriske enkeltværelser er bedre kendt som værelser i delelejligheder eller bofællesskaber. Der er tale om et accessorisk enkeltværelse, hvis lejeren lejer et værelse i et lejemål, hvor udlejer OGSÅ selv bor.


Et storhus defineres som en ejendom, der pr. 1/1-1995 indeholdte 7 eller flere beboelseslejemål og er beliggende i en reguleret kommune.Lovgrundlag:

Boligreguleringslovens kapitel V (Brl. § 4, stk. 4


Lejefastsættelse:

Det lejedes værdi (det lejedes værdi er en sammenligningsleje, hvor lejeniveauet fastlægges ud fra en sammenligning med tilsvarende lejemål)


Karakteristika:

Lejen indeholder typisk forbrugsudgifter (varme, vand, internet/tv. og el da disse ikke direkte kan henføres til den enkelte lejer).


Opsigelsesvarsel for lejer er 1 måned (lejelovens § 86, stk. 1, 2. pkt.) – samme gælder ved udlejeres opsigelse. I princippet skal udlejer ikke begrunde en opsigelse (kun under specielle omstændigheder).


Et separat enkeltværelse i et småhus:


Definitioner:


Et separat enkeltværelse er et værelse, som udgør en selvstændig enhed i bygningen. Der kan være adgang til fælles køkken og måske til fælles toilet og bad, men værelset er en selvstændig enhed. De separate enkeltværelser kaldes også ofte for klubværelser (ofte beliggende i ejendommens tagetage).


Et småhus defineres som en ejendom, der pr. 1/1-1995 indeholdte 6 eller færre beboelseslejemål.Lovgrundlag:

Boligreguleringslovens kapitel IV A (§ 29 c) og lejelovens kapitel

VIII


Lejefastsættelse:

Det lejedes værdi (det lejedes værdi er en sammenligningsleje, hvor lejeniveauet fastlægges ud fra en sammenligning med tilsvarende lejemål)


Karakteristika:

Lejen indeholder typisk forbrugsudgifter (varme, vand, internet/tv. og el da disse ikke direkte kan henføres til den enkelte lejer).


Lejers opsigelsesvarsel er 3 måneder.


Udlejers mulighed for at opsige et beboelseslejemål (værelse) er begrænset til de situationer, der er anført i loven (f.eks.: Til eget brug, pga. nedrivning og andre)


Et separat enkeltværelse i et storhus:


Definitioner:


Et separat enkeltværelse er et værelse, som udgør en selvstændig enhed i bygningen. Der kan være adgang til fælles køkken og måske til fælles toilet og bad, men værelset er en selvstændig enhed. De separate enkeltværelser kaldes også ofte for klubværelser (ofte beliggende i ejendommens tagetage).


Et storhus defineres som en ejendom, der pr. 1/1-1995 indeholdte 7 eller flere beboelseslejemål og er beliggende i en reguleret kommune.Lovgrundlag:

Boligreguleringslovens kapitel II


Lejefastsættelse:

Boligreguleringslovens § 5 = Omkostningsbestemt leje – dvs. lejen må ikke fastsættes til et beløb, som overstiger det beløb, der dækker ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkast af ejendommens værdi samt tillæg for evt. forbedringer.Karakteristika:

Udover den beregnede leje (omk.-lejen), indeholder lejen også typiske forbrugsudgifter (varme, vand, internet/tv. og el da disse ofte ikke direkte kan henføres til den enkelte lejer).


Lejers opsigelsesvarsel er 3 måneder.


Udlejers mulighed for at opsige et beboelseslejemål (værelse) er begrænset til de situationer, der er anført i loven (f.eks.: Til eget brug, pga. nedrivning og andre)
Tilbage