RELEVANT KAMP MOD PARALLELSAMFUND ER SAMTIDIG EN KAMP MOD DE PRIVATE UDLEJERE
       
Af Direktør Michael Preetzmann
22.03.21Ekspropriation af udlejers ejendom nævnes som ét af midlerneIndenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har på ministeriets hjemmeside offentliggjort regeringens (og dermed ministerens) udspil til kamp mod parallelsamfund i Danmark. På hjemmesiden kunne man 17/3-2021 under overskriften:Blandede boligområder


næste skridt i kampen mod parallelsamfundlæse om de mange og relevante tiltag som regeringen agter at kaste ind i kampen mod parallelsamfund.Danske Udlejere støtter kampen


Ligesom langt de fleste borgere i landet støtter Danske Udlejere naturligvis kampen mod parallelsamfund. Fænomenet er udansk, og skaber unødige kløfter mellem mennesker i vores demokrati.


Parallelsamfund, ghettoer, udsatte boligområder og som noget nyt: Forebyggelsesområder kender vi alle. Måske mest fra mediernes ofte ubehagelige reportager. De af os, som ikke bor i disse områder, priser os lykkelige for denne kendsgerning – samtidig med, at vi godt er klar over, at nogen bor der uden selv at have valgt dette.


Mange initiativer har været forsøgt i kampen mod, at disse boligområder skal udvikle sig til små ”stater i staten” – hvor politi, brandvæsenet eller busser ofte ikke tør vove sig ind. Danske Udlejere påstår ikke, at kampen er let, og vi beder heller ikke om, at man fra statens side passivt ser til. Alle lovlige og demokratiske midler må sættes ind, således alle mennesker har en mulighed for at bo trygt og sikkert.Ekspropriation


På ministeriets hjemmeside (se link nedenfor) kan hele udspillet læses. Som et overordnet mål nævnes alle borgers mulighed for at opnå lige muligheder, uanset hvor de vokser op. Danske Udlejere medgiver, at dette mål ikke er opnået med dagens boligsituation. Årsagerne er formentlig mange og komplicerede. De midler, der gennem årene har været brugt, såvel økonomiske, boligsociale samt tekniske (f.eks. nedrivninger) synes ikke tilstrækkelige. Boligministeren forsøger nu med nye tiltag, og ét af disse finder Danske Udlejere særdeles utilfredsstillende og direkte stridende mod enhver fornuft – ja – ganske udansk.


Regeringen har en målsætning om, at der ikke skal være nogen boligområder, som adskiller sig væsentligt fra det omgivende samfund socialt og økonomisk, og hvor der er en andel af ikke vestlige indvandrer og efterkommer på over 30 procent.


For at opnå ovennævnte er det nødvendigt at finde alternative boliger til de borgere, som ”traditionelt” har fået anvist boliger i almene udsatte områder.


Regeringen og boligministeren har således foreslået, at alle kommuner får mulighed for at anvise borgere til private udlejningsejendomme, og der indføres en ny særlig ordning, som indtil 2030 vil give kommuner med udsatte boligområder anvisningsret til hvert 10. ledige lejemål i private udlejningsejendommen med 20 eller flere lejemål. Alle kommuner vil med det nye forslag kunne indgå aftaler med private udlejere, som ønsker at stille en del af deres lejligheder til rådighed for kommunens løsning af boligsociale opgaver.


Hvis en kommune med udsatte boligområder eller forebyggelsesområder ikke gennem en aftale med private udlejere, jf. ovenfor, kan komme overens, vil den pågældende kommune have mulighed for at træffe beslutning om at indføre en særlig anvisningsordning!


Dette er et klart brud på den private ejendomsret, og ligner det man normalt kalder ekspropriation.


Ordningen vil pt. kunne bruges af 34 kommuner, og selvom den private udlejer kompenseres for evt. huslejetab samt fraflytningsudgifter er denne ordning i strid med enhver redelighed.


Ligesom da ”Arne” skulle på tidlig pension, skal der findes en sponsor. ”Arnes” pension tænkes betalt via lagerbeskatning af private ejendomsejeres teoretiske og ikke realiserede værditilvækst.


Når regeringen ønsker (andele af) beboere fra belastede boligområder ”spredt ud” i de privatejede boligudlejningsejendomme – og det ikke kan gøres ved normale aftaler – så tyer man i stedet til ekspropriation (tvang).


Har nogen egentlig tænkt over, hvem der bliver boende i de belastede områder – og – om der er nye velfungerende lejere til de tomme lejligheder?LÆS HELE PLANEN HER:


https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/nyt-udspil-skal-forebygge-parallelsamfund

Tilbage