LOVFORSLAG I HØRING med opdatering
       
Af Direktør Michael Preetzmann
02.03.21OPDATERING 3. marts 2021:
Forlængelse af frist for aflæggelse af forbrugsregnskaber


og


Afholdelse af beboermøder i beboerrepræsentationer
Fra Indenrigs-og Boligministeriet har Danske Udlejere d. 10/2-2021 modtaget anmodning om afgivelse af høringssvar inden 19/2-2021Lovforslaget indeholder to elementer.


· Forlængelse af frist for aflæggelse af forbrugsregnskaber.

Det følger af lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler, at forbrugsregnskaber skal fremsendes til lejeren inden 4 måneder efter regnskabsperioden udløb. Regnskabet udarbejdes på grundlag af det aflæste forbrug, som for visse måleres vedkommende kræver fysisk adgang til lejemålet. For at undgå risiko for spredning af covid-19, og da det kan forventes, at mange lejere ikke ønsker fysisk besøg af måleraflæsere i lejemålet, foreslås, at der etableres hjemmel til at forlænge fristen for aflæggelse af forbrugsregnskab. En tilsvarende ordning blev indført i foråret 2020 med ophør 1. marts 2021. Det forventes – i lighed med den tidligere forlængelse fra 2020, at deadline for aflæggelse af forbrugsregnskaber bliver starten af oktober 2021.· Afholdelse af beboermøder i beboerrepræsentationerne.

Efter reglerne i lejeloven har lejerne i private udlejningsejendomme mulighed for at etablere beboerrepræsentation. Det følger af reglerne, at beboer-repræsentationen bortfalder, hvis der ikke i 2 år er afholdt beboermøde med valg af beboerrepræsentanter. Efter bekendtgørelse om beboerrepræsentation skal beboermøde afholdes i hvert kalenderår inden 1. april. Da det for mange beboerrepræsentationer ikke har været muligt at afholde beboermøde siden marts 2020, vil disse risikere at bortfalde som følge af 2-års fristen. For at hindre dette foreslås, at der etableres hjemmel til at forlænge fristen for afholdelse af beboermøde.
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft ved bekendtgørelse i Statstidende. For at så mange forbrugsregnskaber som muligt omfattes af fristforlængelsen, og for at så mange beboerrepræsentationer som muligt får gavn af fristforlængelsen, foreslås, at loven får virkning fra fremsættelsen – dvs. 10. februar 2021.


Høringsmaterialet vil blive gjort tilgængeligt på Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk.OPDATERING: 3. MARTS 2021:Lovforslaget er fremsat 10. februar 2021 og 1. behandlet d. 23. februar 20212. og 3. behandling er planlagt til den 16. hhv. den 23. marts 2021


Tilbage