PÅKRAVSSKRIVELSE SENDES ALTID
       
Af Direktør Michael Preetzmann
19.01.21PÅKRAVSSKRIVELSE SENDES ALTID


STRAKS EFTER DU HAR KONSTATERET, AT HUSLEJEN IKKE ER KOMMET – IKK` ?Påkravsskrivelsen (nogen kalder det også: Restancebrevet) er brevet, som fortæller lejeren, at denne ikke rettidigt har betalt sin husleje og evt. andre pligtige pengeydelser (f.eks.: Aconto varme, aconto vand eller beboerrepræsentationsbidrag). Se mere om krav til indhold af dette brev i Magasinet Danske Udlejere maj 2017 – side 18-19 – hvor der også vises eksempler på påkravsbrevet og det efterfølgende ophævelsesbrev. Disse fremgår i øvrigt også i formularsamlingen på foreningens hjemmeside – formular E1-påkrav og E3-ophævelse.


Hvornår kan/må du konstatere, at huslejen ikke er betalt – og hvornår må du sende dit påkravsbrev?


Først antager vi, at du i lejekontrakten har skrevet, at lejen er forfalden til betaling den første (1.) i måneden.


Lejeren kan altså rettidigt betale sin husleje hele den første. Hvis den første falder på en helligdag, en lørdag eller Grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen (sidste rettidige betalingsdag) til den efterfølgende hverdag. Læg her mærke til, at såfremt helligdagen f.eks. er fredag 1. januar 2021 – så udskydes rettidig betalingsdag til lørdag d. 2. januar 2021 – hvorefter der tælles mandag, tirsdag og onsdag – således påkravsbrevet må afsendes torsdag d. 7. januar 2021. Et Påkrav om manglende betaling af husleje (og andre pligtige pengeydelser) kan/må tidligst afsendes EFTER 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag. Er den 3. hverdag efter sidste rettidige betalingsdag en lørdag eller Grundlovsdag, må påkravsbrevet tidligst sendes den følgende hverdag.Her har du datoerne i 2021 for tidligste afsendelse af et påkravsbrev – samt hvornår dette brev er fremme hos modtager (antages at der benyttes quick/anbefalet) – og dermed også en beregning af, hvornår udlejer ved manglende berigtigelse (betaling) af restancen (inkl. restancegebyret på kr. 287/2021 niveau) må afsende det såkaldte: Ophævelsesbrev. Ophævelsesbrevet må først sendes dagen efter 14-dags-fristen er udløbet. Når de 14 dage beregnes/tælles – medregnes søn-og helligdage. Udløber 14-dags-fristen på en helligdag, lørdag eller grundlovsdag, udskydes fristen til den næstkommende hverdag.Sidste rettidige betalingsdag / Påkravsbrev må afsendes / Påkravsbrev fremme / Ophævelse må sendesJanuar: 4/1-2021 7/1-2021 8/1-2021 26/1-2021


Februar: 1/2-2021 5/2-2021 8/2-2021 24/2-2021


Marts: 1/3-2021 5/3-2021 8/3-2021 24/3-2021


April: 6/4-2021 9/4-2021 12/4-2021 28/4-2021


Maj: 3/5-2021 7/5-2021 10/5-2021 26/5-2021


Juni: 1/6-2021 5/6-2021 Grundlovsdag ej helligdag 8/6-2021* 24/6-2021


Juli: 1/7-2021 6/7-2021 7/7-2021 23/7-2021


August: 2/8-2021 6/8-2021 9/8-2021 25/8-2021


September: 1/9-2021 6/9-2021 7/9-2021 23/9-2021


Oktober: 1/10-2021 6/10-2021 7/10-2021 23/10-2021


November: 1/11-2021 5/11-2021 8/11-2021 24/11-2021


December: 1/12-2021 6/12-2021 7/12-2021 23/12-2021(layoutmæssing kan der desværre ikke vises et skema i denne udgave)Ovennævnte gælder, såfremt udlejeren sender påkravsbrevet som Quick/anbefalet og som Quick/almindelig. Det antages nemlig, at quickbreve er fremme dagen efter. *Læg mærke til, at der i ovennævnte er antaget, at breve sendt som quick om lørdagen – først er fremme tirsdagen. Det er nemlig usikkert, om alle posthuse ”af-postes (tømmes)” om lørdagen?


Såfremt der er den mindste usikkerhed omkring beregningen af dage, anbefales det at lægge én eller to dage oveni – idet konsekvensen af at have sendt ét af brevene for tidligt er: ”En ommer”.


Der henvises også til Danske Udlejeres hjemmeside – formular E1 (påkravsbrevet) og E3 (ophævelsesbrevet. Når der evt. sendes et ophævelsesbrev, så husk samtidig at indkalde til fraflytningssyn.ER MAN EN EMSIG UDLEJER – HVIS MAN STRAKS SENDER PÅKRAVSSKRIVELSEN?


Svaret kan naturligvis diskuteres. Har man en lejer, som gennem rigtig mange år altid har betalt sin husleje til tiden, vil en opringning til vedkommende måske forekomme rigtig. Som udlejer kan man jo godt give udtryk for sin bekymring og interesse for lejeren – måske er der sket noget i lejerens liv, hvor udlejeren evt. kan være behjælpelig? På den anden side er der lejere, som konsekvent betaler for sent – og her vil en påkravsskrivelse (med påkravsgebyr) måske få disse til at ændre adfærd? Restancer koster udlejerne rigtig meget tid og penge – så derfor er udgangspunktet, at lejen SKAL betales senest på forfaldsdagen.

Tilbage