NETTOPRISINDEKSERING AF HUSLEJEN - HVORDAN?
       
04.12.20Lige nu - i slutningen af november og starten af december spørger mange udlejere ind til, hvorledes man udregner og "varsler" (det hedder det ikke, men istedet: Meddeler) regulering af lejen efter udviklingen i nettoprisindekset.Måden og udregningen gennemgås her:


HVORDAN GØR MAN MED?


Nettoprisindeksering af huslejen


Udlejer ønsker årligt at lade lejen regulere = eneste mulighed = stigningen i nettoprisindekseringen


F.eks.: Huslejen ønskes pr. 1. januar 2021 reguleret med stigningen i nettoprisindekset fra maj til maj. Udlejer beslutter selv, hvilken måned der bruges (det skal dog være den samme år for år). Klausul om regulering af lejen skal være skrevet ind i lejekontraktens § 11.


Formel: Gældende husleje divideret med forudgående års nettoprisindeks multipliceret med dette års nettoprisindeks = ny leje


Af nedennævnte udskrift fra Danmarks Statistik tages nettoprisindeks for 2019/maj og 2020/maj – og beregningen ser således ud:


Årsleje excl. forbrug = kr. 60.000


Kr. 60.000 divideret med 103.6 multipliceret med 103,7 = Ny årsleje: kr. 60.060 = ny månedsleje: kr. 5.005 excl. forbrug


Forslag til formulering i kontrakten:


Hvert år pr. januar, første gang d. 1. januar 20??, reguleres uden særskilt varsel den umiddelbart forud for reguleringen gældende årsleje (excl. a-contobetalinger) med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra maj det foregående år (gammelt indeks) til maj måned forud for reguleringstidspunktet (nyt indeks).


Stigningen og lejeforhøjelsen skal ikke varsles, men kan opkræves alene efter udlejeres meddelelse herom (dette kan være via en mail til lejeren).


Foruden reguleringen efter nettoprisindekset kan lejen reguleres efter gælder lejelovgivning – herunder stigning i skatter og afgifter


Lejeren accepter ved sin underskrift at bliver orienteret om indekseringen af lejen gennem e-mail eller via besked i det anvendte elektroniske betalingssystemSe billede af nettoprisindeks lidt længere nede i dette dokument.
Nettoprisindeks, hovedtal

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec2020103,6104,3103,9103,9103,7103,8104,6103,9103,7104,02019102,6103,3103,4103,7103,6103,4104,1103,7103,4103,8103,6103,42018101,3102,1102,1102,6102,7102,7103,6103,1102,8103,1102,8102,4Ovennævnte hentet fra: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeksUdarbejdet af Danske Udlejere december 2020 BRUG AF OVENNÆVNTE ER PÅ EGET ANSVAR


Tilbage