DEN VARME LUFT ER EN KÆMPE GEVINST - hvis man kender støttemulighederne
       
Af Jesper Meldgaard / presseansvarlig / TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE
01.12.20Der findes flere muligheder for en økonomisk håndsrækning, når man vil udskifte den fossile opvarmning med et grønnere alternativ i lejeboliger. Men ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne gælder det om at se sig for og handle hurtigt, hvis man vil have del i støttekronerne.


Varmepumperne har de senere år for alvor indtaget de danske boliger og bygninger. Salget af pumperne er således steget markant og har sat skub i udfasningen af oliefyr og naturgas. Og det er der ifølge brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne god grund til.


”Vi kan fra flere undersøgelser se, at det netop er, når man udskifter oliefyr eller naturgas med en varmepumpe, at man får den største CO2- og energibesparelse for pengene. Det fjerner selvfølgelig ikke behovet for også løbende at investere i eksempelvis nye vinduer og loftsisolering, men det er altså varmepumperne, som giver den største gevinst – i en grad hvor de ofte vil kunne tjene sig selv ind igen på ganske få år,” siger Troels Hartung, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.


Han anerkender dog, at det – selvom prisen for en varmepumpe ofte er mindre, end den er for at udskifte samtlige vinduer og efterisolere en hel ejendom – kan være en større engangsudskrivning at investere i grønnere opvarmning.


”Netop derfor er det også vigtigt at kende til de muligheder, der er for at få økonomisk støtte til betalingen. Og samtidig skal man være hurtig ved havelågen for at få del i de tilgængelige midler,” siger han.


Varmepumpepenge blæste hurtigt væk


Når udlejningsejendomme vil investere i grønnere og mere effektiv opvarmning, er det muligt at få støtte fra to tilskudspuljer: Erhvervspuljen og Bygningspuljen.


”Hvis der er tale en beboelsesejendom, skal der søges i Bygningspuljen, hvor man kan få tilskud til eksempelvis etablering af ventilationsanlæg og klassiske efterisoleringsprojekter, men det kan også være attraktivt at bruge puljen til at søge om tilskud til konvertering af olie- eller naturgasopvarmning til varmepumpe eller etablering af radiatoranlæg, hvis bygningen i dag er elopvarmet,” forklarer Troels Hartung.


Han understreger dog, at man skal være hurtig i optrækket, hvis man vil have del i primært Bygningspuljen.


”I år åbnede Bygningspuljen den 15. oktober og opleverede en væsentligt større interesse for tilskud, end Energistyrelsen havde forventet. Derfor blev den i praksis lukket efter 14 dage. Puljen åbner dog igen i første kvartal 2021, men da det samlede støttebeløb ikke er væsentligt større, forventer vi, at pengene hurtigt er væk igen – senest til august, men formentlig før. Vi håber dog, at politikerne tager den enorme interesse til efterretning og sikrer, at der er støttekroner nok til at dække danskernes store interesse for at få energiforbedret deres bolig” siger han.


Hvis der derimod er tale om en erhvervsejendom, skal der søges i Erhvervspuljen. Her kan der gennemgående søges større tilskud, men samtidig konkurrerer projekterne mod hinanden. Særligt energispareprojekter, hvor man konverterer en fossil opvarmningsform til vedvarende energi, bliver nemlig prioriteret højt, og har derfor gode muligheder i konkurrencen med klassiske efterisoleringsprojekter.


”I erhvervspuljen er der ansøgningsfrist 4-6 gange om året, og de projekter, der har ansøgt inden for hver ansøgningsfrist, konkurrerer mod hinanden. Det betyder, at Energistyrelsen udvælger de energispareprojekter, der giver den største energibesparelse i forhold til den ansøgte støtte. Erfaringerne fra den første ansøgningsrunde for Erhvervspuljen er dog, at alle ansøgere, der opfyldte betingelserne for tilskud, også fik mulighed for at lave en egentlig ansøgning om støtte fra Energistyrelsen,” siger Troels Hartung.


Få kortlagt behovet


Først og fremmest er det dog vigtigt, at man som ejendomsejer får kortlagt behovet, inden man kaster sig ud i de store energirenoveringer.


”Vores erfaringer er, at der ofte er rigtig store gevinster at hente, hvis man går rigtigt til værks. Ja, ofte er gevinsterne meget større, end man som boligejer eller udlejer forestiller sig. Det blev også slået fast i en befolkningsundersøgelse for nylig fra TEKNIQ Arbejdsgiverne. Den viste, at de danske boliger generelt er i meget dårligere energimæssig stand, end ejerne tror. Derfor er det potentielle udbytte ved at energirenovere også så meget desto større” vurderer Troels Hartung.


Han anbefaler derfor, at man allierer sig med en autoriseret fagmand, før man beslutter sig for, hvad der skal gøres ved den konkrete bygning.


”Når det eksempelvis gælder varmepumper, så er det vigtigt, at man holder sig til en godkendt VE-installatør, hvis man fremadrettet vil have adgang til støttepuljerne. Samtidig bør man indgå en serviceaftale, der sikrer, at varmepumpen kører optimalt. Gør man det, er der som sagt udsigt til ganske betydelige besparelser på energiregningen,” siger han.
De to tilskudspuljer:


Bygningspuljen:


· Er målrettet beboelsesejendomme.


· Her kan man blandt andet søge om tilskud til konvertering af olie- eller naturgasopvarmning til varmepumpe eller etablering af mekanisk ventilation. Man kan desuden søge om tilskud til etablering af radiatoranlæg og efterisolering eller nye vinduer.


· Der vil være tale om tilskud på maksimalt 36.000 kr. til en varmepumpe


· Tilskud til fx etablering af ventilation udløser 220 kr. pr. m2 ventileret areal.


· 2020-puljen er tømt. Næste pulje forventes at åbne i første kvartal 2021.


Læs mere her: www.tekniq.dk/energicenter/energicenter/bygningspuljen
Erhvervspuljen:


· Er målrettet erhvervslejemål.


· Tilskuddet beregnes ud fra en given energibesparelse.


· Der er ansøgningsfrist flere gange om året.


· Man kan maksimalt få 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år i tiltagets levetid.


Læs mere her: www.tekniq.dk/energicenter/energicenter/erhvervspuljen
Regneeksempler:


Bygningspuljen:


Ejendom på 1000 m2


Luft/vand varmepumpe med kapacitet på 50 kW: 300.000 kr.


Tilskud fra Energistyrelsen: 25.000 kr.Etablering af mekanisk ventilation i bygning med naturlig ventilation


Mekanisk ventilation: 900.000 kr.


Tilskud fra Energistyrelsen 1000 m2*220 kr.: 220.000 kr.Erhvervspuljen


Udskiftning af oliefyr med varmepumpe i Erhvervsejendom


Energiforbrug til opvarmning med oliefyr: 100.000 kWh (10.000 liter fyringsolie)


Energiforbrug til opvarmning med varmepumpe: 33.000 kWh


Energibesparelse pr. år: 67.000 kWh


Anlæggets tilskudsmæssige levetid: 10 år


Tilskudssats: maksimalt 7 øre pr. kWh pr. år. Tilskudssatsen tilbagediskonteres med 4%.


(67.000 energibesparelse pr. år * 0,5678): 38.042,60 kr.
Tilbage