SNYD
       
Af Formand Keld Frederiksen
25.11.20Af og til finder man overskrifter og tekster i øvrigt med ovennævnte ord involveret. Gennem mange år blev en bog/publikation udgivet med titlen ”Snyd ikke dig selv i skat.” Ordet, ”snyd” blev derved anvendt på en positiv og vel også lidt humoristisk måde.Nu anvendes ordet, ”snyd,” ofte på en meget negativ måde, når lejerorganisationerne skal markedsføre sig for at få en indtjening. Her er det ofte lejerorganisationernes udgangspunkt, at den anden part/udlejer, har som formål at snyde lejeren.Én af disse organisationer på lejersiden er Digura ApS, der kalder sig ”Din digitale lejeretsekspert.” På deres digitale platform anvendes formuleringer som ”Vi ser desværre rigtig mange lejere blive snydt.” Dette udgangspunkt er efter min opfattelse ganske forkert.På det danske lejemarked – som er blevet mere og mere kompliceret – kan såvel lejere som udlejere blive stillet ringere end de hver især gik ud fra, da de indgik lejeaftalen.Men – at kalde det ”snyd” – som er en bevidst handling for at stille den anden part dårligere end en kompliceret lovgivning tilsiger - er en fornærmelse af en hel branche, som giver lejerorganisationernes medlemmer ”tag over hovedet.”Indskudsvis skal det lige nævnes, at Lejernes LO har omtalt konkurrenten, Digura, i en tidligere artikel på nettet. ”Men vi har problemer med de ting, virksomheden (Digura, indsat af undertegnede) gør, fordi det ikke er alt, de skriver på hjemmesiden, der nødvendigvis holder vand, siger Anders Svendsen til TV2 Nord.”De fleste udlejere – for ikke at sige alle udlejere – er selvsagt interesseret i at have et godt forhold til lejerne, således at de bliver boende eller omtaler udlejer positivt i forhold til at tiltrække nye lejere. Lejerne er jo netop udlejernes kunder.Mister man kunder/lejere, mister man også sit indtægtsgrundlag – og dét er ingen interesseret i.Hvis man fra lovgivers side – og fra interesseorganisationers side – vil sikre, at befolkningen får de rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivningen, er det vigtigt, at lovgivningen afspejler det ulovregulerede regelsæt, som befolkningen finder rimelig og retfærdig – og dermed specielt, at der ikke i lovgivningen indlægges indviklede formelle regler og ultrakorte frister – som ingen kan argumentere/ræsonnere sig frem til.Så lejerorganisationerne bør ”komme på banen” og indgå i en seriøs drøftelse af, om det reelt er nødvendigt med så mange formelle regler i lejelovgivningen. Disse formelle regler er med til at skabe det indtryk hos lejerorganisationerne, at udlejerne bevidst vil fratage lejernes rettigheder i den komplicerede lejelovgivning – altså snyde lejerne. Og det skal på det kraftigste afvises.Med dette indlæg vil jeg gerne minde om, at vi som udlejere selvfølgelig skal overholde det regelsæt, som Folketinget – ofte i strid med udlejernes interesser – har vedtaget. Men, vi skal fortsat arbejde for at bureaukratiet og de mange formelle regler med indbyggede snubletråde, bliver afskaffet.


Lejerorganisationer burde også have denne interesse alt til bedste for det fortsatte samarbejde mellem lejere og udlejere. Ingen af disse parter kan undvære den anden part.
Tilbage