FRAFLYTNINGSRAPPORTERNE VOLDER STADIG PROBLEMER
       
Af Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
23.10.20Mange ”skøjter” henover disse – og det kan blive dyrt!Det er rigtigt ærgerligt, når jeg relativt ofte må meddele en udlejer, at denne nok kan glemme alt om at gøre udlæg i lejeres depositum i relation til vedligeholdelse. Den ”skyldige” er enten den manglende indflytningsrapport, men – oftest en mangelfuld eller en ikke udleveret fraflytningsrapport.


Vi gennemgår her kort proceduren, som gælder for alle udlejere, som ejer og udlejer mere end én bolig.INDFLYTNINGSRAPPORTEN:


Indkaldelse:

Bør ske skriftligt – f.eks. i brev, hvori udlejer indkalder ny lejer til overtagelse af nøgler (typisk på overtagelsesdagen). Gem denne indkaldelse/brev.


Afholdelse:

Sker typisk på overtagelsesdagen – og meget gerne INDEN nøgler overdrages til ny lejer.Skal:

Være skriftlig og så detaljeret som muligt – gerne med billeder.Udlevering:

Lejers skal KVITTERE for modtagelsen af en fysisk kopi af indflytningsrapporten (her er nøglerne i udlejers lomme en god motivationsfaktor). Lejeren skal ikke nødvendigvis være enig i indholdet. Lejeren kan altid jfr. lejelovens § 14 påberåbe sig mangler senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse.Konsekvenser:

Hvis der ikke udfærdiges og udleveres (med lejeres kvittering) en indflytningsrapport, kan der ikke kræves istandsættelse for lejeres regning. Endvidere vil en manglende indflytningsrapport påvirke den pris, du kan opnå ved salg af ejendommen. Alt førnævnte gælder KUN for lejeforhold indgået EFTER 1. juni 2015.FRAFLYTNINGSRAPPORTEN:Indkaldelse:

Skal ske skriftligt – f.eks. i det brev, hvori udlejer bekræfter modtagelsen af lejeres opsigelse. Indkaldelsen til fraflytningssyn skal ske med et varsel på mindst 1 uge. Det er udlejer, som bestemmer dato og tidspunkt. Udlejer beder lejer bekræfte at have modtaget indkaldelsen. Gem såvel indkaldelse som lejeres accept på modtagelse af indkaldelse.


Afholdelse: '

Sker typisk på løsningsdagen – eller 14 dage/10 arbejdsdage inden (hvis dette er skrevet i § 11) endelig løsningsdag. På synsdagen/tidspunktet møder udlejer op med 2 tomme synsrapporter + et kamera/eller mobiltelefon – eller med en Ipad eller lignende til udfærdigelse af elektronisk synrapport.Skal:

Hvad enten man bruger rapport i papirform eller i elektronisk form skal udlejer:


1) Sikre sig, at alle lejere nævnt i kontrakten er tilstede (alternativ fuldmagt eller straks efter synet sende en kopi af rapporten pr. mail til de, som ikke er tilstede)


2) Sikre sig, at lejer afleverer ALLE nøgler til lejemål og rum i kld. (lejer har IKKE noget at gøre i lejemålet efter fraflytningssynet).


3) Gennemføre synet – stille og roligt – og gerne i kronologisk (og sædvanlig) rækkefølge. Synet gennemføres i udlejeres tempo, og udlejer skal ikke lade sig presse eller stresse af utålmodige lejere. Synet gennemføres rum for rum, og alle flader bør ”beskrives” og vurderes, således flader som ønskes vedligeholdt (f.eks. malet) fotograferes og beskrives i ord, hvorfor disse skal males. Det ses ofte i huslejenævnskendelser, at en synsrapport afvises som værende ”ikke-specificeret”. Det er ikke nok bare at skrive: Der skal males overalt. Der er IKKE krav om, at der skal sættes priser på krævede vedligeholdelsesarbejder.
Udlevering:

Når rapporten er udfyldt, beder udlejer lejer kvittere for modtagelsen af denne (dvs. kvittere for, at denne har MODTAGET en kopi af rapporten ”i hånden”). Hvis lejer giver udtryk for at være uenig i indholdet af rapporten, må udlejer henvise lejer til at indbringe ”utilfredsheden” for det lokale huslejenævn. En lejers udtryk for utilfredshed med indholdet i rapporten bør afstedkomme ekstra opmærksomhed på billeddokumentation af krævede vedligeholdelsesarbejder. Hvis udlejer er sikker i sin sag – og dokumentationen – så kan vedligeholdelsesarbejderne sættes i gang – idet det antages, at der ”snart” skal en ny lejer ind. Hvis en lejer midt i synet vælger at forlade lejemålet, gør udlejer synet færdigt – og mailer straks efter synet en kopi af rapporten til lejer (alle lejerne) – og denne mail starter op med ordene: Da du jo forlod dagens fraflytningssyn på H.C. Andersens Boulevard 1, st. tv. INDEN synet var afsluttet, sender jeg hermed rapporten til dig pr. mail (i øvrigt den mailadresse, vi altid har korresponderet til/fra).
Konsekvenser: Det har alvorlige konsekvenser hvis:


1) Udlejer ikke har indkaldt skriftligt med mindst 1 uges varsel (dog med visse modifikationer !!!!)


2) Udlejer ikke har udfyldt rapporten specificeret


3) Udlejer ikke har udleveret rapporten og/eller sendt rapporten til ikke tilstedeværende lejere


4) Hvis lejeforholdet er fra efter 1/7-2015 – og der ikke er udfærdiget en indflytningsrapport


5) Udlejer har ”et skud i bøsse” – dvs. ALT skal med i rapporten – inkl. misligholdelserPå Danske Udlejeres hjemmeside kan læserne finde forslag til hvorledes og hvilke ind-og fraflytningsrapporter, som Danske Udlejere anbefaler at bruge. Brug af disse er naturligvis på eget ansvar.

Tilbage