Nyheder/artikler

SAMMENSKRIVNING AF LEJELOVEN OG BOLIGREGULERINGSLOVEN
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
28.03.19
Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven var/er en del af forliget fra 11. juni 2014 om ”forenkling og modernisering af lejelovgivningen” – indgået af den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkep...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
SAMMENLIGNINGSLEJEMÅL I SMÅHUSSAGER
Af Cand. jur Ulrik Kjær
28.03.19
Sammenligningslejemål i småhussager - hvad kan der sammenlignes med? Udgangsp...
OVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM TIL NÆRTSTÅENDE
Af Advokat (H) Partner, Mediator Peter Hyldahl Ebbesen, CLEMENS
28.03.19
Overdragelse af fast ejendom til nærtstående I lyset af det nye ejendomsvurd...
GRATIS KURSER FRA GI I KOLDING OG AALBORG
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
27.03.19
Konto i GI (BRL § 18b) Kurset har fokus på udfærdigelse af et vedligeholdelse...
VALGKAMPEN ER INDLEDT.....
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
18.03.19
Senest den 17. juni 2019 skal der afholdes valg til Folketinget. Valgkampen e...
SKRIFTLIG INDKALDELSE?
Af Daniel Skov, videnskabelig assistent, Juridisk Institut, SDU
18.03.19
SKRIFTLIG INDKALDELSE? FORHÅBENTLIG AFSLUTNING PÅ 4 ÅRS DISKUSSION I oktob...
HVAD GØR UDLEJER, NÅR HAN VIL KØBE EN UDLEJNINGSEJ...
Af Advokat Martin Nielsen Hansen, CLEMENS
04.03.19
Forhold ved en udlejningsejendom som køber kunne og burde være blevet bekendt ...
HVAD GØR UDLEJER......for ikke at fortabe istandsæ...
Af Advokat Charlotte Højmark Sørensen / CLEMENS
28.02.19
HVAD GØR udlejer……? …for ikke at fortabe istandsættelseskrav mv. i tilfælde a...
VI SKAL BEVARE PARAGRAF FEM STYKKE TO...........
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
22.02.19
De private udlejere anvender særdeles mange kræfter og penge på at holde de pr...
NEDSKRIVNING AF ENTREPRENØRGARANTIER NÅR ENTREPREN...
Af Advokat (H), Partner / CLEMENS
15.02.19
Når entreprenøren går konkurs, opstår der ofte følgende spørgsmål: Kan bygherr...
SMÅHUS VAR FORTSAT BINDINGSPLIGTIG PÅ TRODS AF FRA...
Af Cand. jur Ulrik Kjær
14.02.19
En ejendom udgjorde den 1. januar 1995 sammen med to andre ejendomme i henhold t...
LEJEMÅLET ER BRÆNDT - HVAD SÅ NU ?
Af Daniel Skov, videnskabelig assistent, Juridisk Institut, SDU
14.02.19
Det sker heldigvis sjældent, men indimellem brænder en lejlighed, et hus eller e...
HVAD GØR UDLEJER, NÅR HAN VIL UDLEJE ET VÆRELSE ?
Af Advokat Frej Campen Wolthers, CLEMENS
06.02.19
1. Indledning Lejelovgivningen indeholder mange nuancer. Reguleringen varierer ...
OVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM TIL NÆRTSTÅENDE
Af Advokat (H), Partner, Mediator Peter Hyldahl Ebbesen, CLEMENS Advokatfirma, Aarhus
06.02.19
Overdragelse af fast ejendom til nærtstående I lyset af det nye ejendomsvurd...
NET-HANDEL ER LET HANDEL, MEN........
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
06.02.19
Digitalisering og kommunikation pr. mail er kommet for at blive …..uanset om vi ...


Log ind for at se ældre artikler.