Nyheder/artikler

NEDSKRIVNING AF ENTREPRENØRGARANTIER NÅR ENTREPRENØREN GÅR K...
Af Advokat (H), Partner / CLEMENS
15.02.19
Når entreprenøren går konkurs, opstår der ofte følgende spørgsmål: Kan bygherre rette krav mod garantien? Og kan bygherre forhindre nedskrivning af garantien, for det tilfælde, at der senere opstår mangler? De spørgsmål har Højesteret for nogle situationers vedkommende besvaret ved dom af den 1...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
SMÅHUS VAR FORTSAT BINDINGSPLIGTIG PÅ TRODS AF FRA...
Af Cand. jur Ulrik Kjær
14.02.19
En ejendom udgjorde den 1. januar 1995 sammen med to andre ejendomme i henhold t...
LEJEMÅLET ER BRÆNDT - HVAD SÅ NU ?
Af Daniel Skov, videnskabelig assistent, Juridisk Institut, SDU
14.02.19
Det sker heldigvis sjældent, men indimellem brænder en lejlighed, et hus eller e...
HVAD GØR UDLEJER, NÅR HAN VIL UDLEJE ET VÆRELSE ?
Af Advokat Frej Campen Wolthers, CLEMENS
06.02.19
1. Indledning Lejelovgivningen indeholder mange nuancer. Reguleringen varierer ...
OVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM TIL NÆRTSTÅENDE
Af Advokat (H), Partner, Mediator Peter Hyldahl Ebbesen, CLEMENS Advokatfirma, Aarhus
06.02.19
Overdragelse af fast ejendom til nærtstående I lyset af det nye ejendomsvurd...
NET-HANDEL ER LET HANDEL, MEN........
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
06.02.19
Digitalisering og kommunikation pr. mail er kommet for at blive …..uanset om vi ...
HUSLEJEINKASSO - HVAD KAN DU GØRE ?
Af Advokat Bjørn Schmidt Jensen Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni
11.01.19
Som udlejer af beboelseslejemål er det desværre en realitet, at man på et tidspu...
BEREGNING AF AFKAST EFTER BOLIGREGULERINGSLOVENS §...
Af Cand. jur Ulrik Kjær
11.01.19
Hvad gør man som udlejer, hvis man har en ejendom, hvor afkastet kan beregne...
HVAD GØR UDLEJER, HVIS HAN VIL UDLEJE ET LEJEMÅL S...
Af Advokat Frej Campen Wolthers, CLEMENS
11.01.19
1. Indledning Udlejer man fast ejendom i regulerede kommuner, må lejen so...
NYT FAG UDBYDES PÅ EJENDOMSADMINISTRATORUDDANNELSE...
27.11.18
Ejendomsinvestering og finansiering (3 hele undervisningsdage i foråret 2019) på...
GODKENDELSE AF BOLIGER TIL UDLEJNING ?
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
26.11.18
Borgmesteren på Lolland - Holger Schou Rasmussen(S) – har gennem TV igangsat et ...


Log ind for at se ældre artikler.