Nyheder/artikler

LEJERETLIGT FORUM
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
20.06.18
Lejeretligt Forum holder igen i år et møde i Aarhus, hvor alle der er medlem af Lejeretligt Forum på LinkedIn, som udgangspunkt har mulighed for at deltage. GI arrangerer og har tilrettelagt et forum, hvor specialister kan videndele og diskutere forskellige juridiske problemstillinger indenfor l...
Artikler fra medlemsbladet
Se en oversigt over artiklerne fra medlemsbladene siden 2013.
HVOR VIL VI BO?
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
11.06.18
På det netop overståede delegeretmøde i Kolding fremkom fremtidsforskeren Jesp...
FORTROLIGT, SIKKERT OG NEMT AT INDBERETTE
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
28.05.18
Tal fra erhvervsejendomme skal sikre brugbare data til etablering af et nyt ejen...
UDLEJERS ADGANG TIL AT RENOVERE LEJEMÅL
Af Cand. jur Ulrik Kjær
18.05.18
Udlejers adgang til at renovere lejemål Udlejer har som altovervejende udgan...
DET LEJERETLIGE FRAFLYTNINGSOPGØR I ERHVERVSLEJEMÅ...
Af Advokat (H) partner Simon Langvardt Müller / CLEMENS
18.05.18
Det lejeretlige fraflytningsopgør i erhvervslejemål Når et lejemål ophører – ...
AREALER - FAKTISK ELLER LOVLIG ANVENDELSE ?
Af Advokat Claus Moldt
18.05.18
Boligretten i Aarhus afsagde i starten af året dom i en sag, hvor boligretten ...
HVAD GØR UDLEJER, NÅR HAN LEJER UD MED MERE BYRDEF...
Af Advokat Frej Campen Wolthers CLEMENS
18.05.18
1. Indledning I ejendomme med flere beboelseslejemål vil udlejer ofte forsøge...
SÅ - NU ER DER EVALUERET .......
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
18.05.18
I lederen i april-nummeret efterlyste jeg den i 2015 bebudere evaluering af leje...
EJENDOMS-OG SKATTEREGNSKAB
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
11.05.18
Vigtig faglig viden for ejendomsadministratorer Danske Udlejere og Erhvervsa...
MØDE OM NYE EJENDOMSVURDERINGER OG DATAINDBERETNIN...
Af Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
18.04.18
Den 12. marts blev der afholdt et informationsmøde om de kommende ejendomsvurd...
NYT FRA DET KOMPLICEREDE POSTNORD
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
12.04.18
Afleveringsattesten – findes muligheden? Undertegnede har i flere omgange omt...
NY STÆRK UDLEJERFORENING ETABLERET PÅ SJÆLLAND
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
06.04.18
SÅDAN ! – EN NY STÆRK UDLEJERFORENING STARTET PÅ SJÆLLAND. Sådan – fristes ma...


Log ind for at se ældre artikler.