EN SMILEY-ORDNING?
       
Af Formand Keld Frederiksen
09.10.20

I mange brancher er der etableret forskellige former for vurderinger/kategorisering af, hvilken kvalitet den pågældende virksomhed yder overfor kunderne.Når man bliver kontaktet af journalister får man til tider spørgsmålet om vi – Danske Udlejere - har en særlig ordning/kodeks, gående ud på, at vi kun optager medlemmer/udlejere som har et særligt ry eller opfylder nærmere definerede krav. Dermed spørges der reelt om vi har en ”sort bog,” hvori vi anfører den type medlemmer, som vi ikke vil optage i foreningen eller som ofte har forbrudt sig mod de regler, som Danske Udlejere finder skal overholdes.En stor del af ovennævnte ”sortering” er reelt overladt til den enkelte lokal-/medlemsforening, der har den direkte kontakt til udlejeren. Danske Udlejere har ikke direkte mulighed for at pålægge en lokal-/medlemsforening, at de skal undlade at optage et medlem, eller at foreningen direkte skal ekskludere et medlem af lokal-/medlemsforeningen.Indtil dato har der ej heller været situationer, hvor det kunne være relevant at vurdere et medlems ”værdighed” til at være medlem af Danske Udlejre, men ønsker vi at være på forkant, kunne det måske overvejes at vedtage nogle særlige regler, der skal opfyldes for at kunne blive medlem og være medlem af en udlejerforening under Danske Udlejere.Hvilke krav/kriterier der i så fald skulle indgå i en sådan vurdering er særdeles vanskelig. Hvordan vurderer man, om en udlejer er ”en god udlejer?”. Hvis denne vurdering skal foretages af kunderne/lejerne, vil kravene nok bl.a. være: ”Højeste kvalitet og største service til laveste pris” – men nok også om der ofte er konflikter med udlejeren.Set fra udlejers synspunkt, vil ”en god udlejer” vel være én, som ”kan udleje/udvikle ejendomme/lejligheder og derved opnå en leje, der giver det nødvendige udkomme samtidig med at uenighederne med kunderne/lejerne minimeres mest mulig.”Det må erkendes, at uenighederne lejer og udlejer imellem næppe kan undgås.Hvis der blev indgået en sådan ordning, kunne de enkelte udlejermedlemmer samtidig ”bryste sig med” at være medlem af Danske Udlejere. Dette kunne anvendes i forhold til kunderne/lejerne – således at lejerne foretrækker at være kunde/lejer hos en udlejer, der har valgt at være medlem af Danske Udlejere.Ovennævnte er selvfølgelig en vanskelig opgave. I første omgang for at nå til enighed om, hvilket regelsæt der skal opstilles for at være medlem af Danske Udlejere, og dermed også reglerne for hvad der kan/skal føre til eksklusion.Når reglerne er vedtaget skal der tillige etableres en form for kontrolorgan, der skal føre tilsyn med udlejerne, og dermed om regelsættet bliver overholdt.Denne tanke om etablering af en sådan ordning må gerne blive anledning til en debat i Magasinet Danske Udlejere – eller til en meddelelse til undertegnede om evt. fordele og ulemper derved.
Tilbage