HØRINGSSVAR FRA DANSKE UDLEJERE
       
Af Formand Keld Frederiksen
06.10.20Transport- og Boligministeriet


Frederiksholms Kanal 27F


1220 København Ktrm@trm.dk
5. oktober 2020
Vedr. j.nr. 2020-2113 - høringssvar angående udkast til regler om huslejeregulering for mindre ejendomme i regulerede kommuner,Ministeriets opfølgning på det oprindelige udkast til lov om leje giver anledning til følgende bemærkninger:”Små-ejendommene” i de regulerede kommuner er en vigtig del af boligmarkedet, specielt i de mindre provinsbyer. Der skal derfor værnes om det regelsæt, der skal være gældende for disse ejendomme. Regelsættet skal jo kunne omfatte mange typer ejendomme – fra lejemål i parcelhuse til lejemål i udlejningsejendomme med op til 6 lejligheder.Ved lejeregulering bør der derfor kunne sammenlignes med andre tilsvarende lejemål i ”småejendomme” – og først derefter skal der kunne kræves udarbejdelse af skyggebudget og / eller sam-menligning med lejemål i store ejendomme, hvor der er beregnet omkostningsbestemt leje.Det er også vigtigt at fremhæve at huslejen i småejendomme, kan fastsættes til markedslejen i det omfang, at der er tale om nyopførte ejendomme (efter 31.12.1991), ombyggede erhvervslokaler og tilsvarende lejemål omfattet af LL § 53, derunder at denne §´s lejefastsættelsesregler kan anvendes.I bemærkningerne anvendes det nye begreb ”gennemgribende moderniserede” gældende for lejemål i ”småejendomme” og det antydes, at huslejen i sådanne lejemål i småejendomme, skal kunne sammenlignes med huslejen i egentlige § 5 stk. 2-lejemål, som er ”gennemgribende forbedrede,” hvilket fuldt ud kan tiltrædes – uden at det som anført i bemærkningerne kræver at lejen i ”storhuset” er ”forhøjet efter BRL § 7.”Som anført i Danske Udlejere´s høringssvar til ”Lov om leje” opfordres til, at der i den nye lov, søges skabt et overblik over de gældende lejefastsættelsesregler med tilhørende lejereguleringsregler, idet dette er tiltrængtSåfremt ovennævnte giver anledning til uddybning, står Danske Udlejere til rådighed.Med venlig hilsenDANSKE UDLEJERE
Keld Frederiksen
Tilbage