HVORDAN OPSTARTER JEG EN BRL § 5, STK. 2-RENOVERING?
       
Af Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
14.08.20

Reglerne for BRL § 5.2-renoveringer blev kraftigt strammet inden sommerferien – dvs. med ikrafttrædelse d. 1. juli 2020. Den såkaldte karensperiode efter ”kontrolskifte” på 5 år trådte dog allerede i kraft d. 22. april 2020. Men, hvordan er systematikken egentlig?Det prøver vi hermed at gennemgå:

Et lejemål i en storhusejendom (reguleret kommune) opsiges eller ophæves – altså lejemålet bliver tomt


· Ejeren anmoder det lokale huslejenævn om en besigtigelse. Huslejenævnet skal vurdere, om det pågældende lejemål kan forbedres gennemgribende efter BRL § 5, stk. 2. Se et forslag til denne anmodning (Formular G20). Husk i øvrigt SAMTIDIG at betale kr. 4.000


· Når Huslejenævnet har godkendt renoveringsplanerne, skal ejeren informerer ejendommens beboere eller beboerrepræsentanterne om, at et konkret lejemål bliver ledigt, og at dette efter en gennemgribende renovering vil blive genudlejet, og lejen for det pågældende lejemål vil blive fastsat efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Se den såkaldte: Orienteringsskrivelse (Formular G21) – nedenfor.


· Inden renoveringen aktuelt går i gang, har den gode udlejer udsendt en information til beboerne i ejendomme, der fortæller lidt om, hvad der skal laves i lejemålet: Hvornår der arbejdes i lejemålet, hvornår der evt. larmes, evt. lukkes for vand eller varme og hvornår man forventer at alt arbejde i lejemålet er gennemført. Måske overtager udlejer ligefrem trappevasken i renoveringsperioden? En gennemgribende renovering ”forstyrrer” i en ejendom. Information og mindre godtgørelser hjælper ofte til færre klager fra berørte lejere.Husk i øvrigt, at kravet om energimærke C først skal være opfyldt INDEN genudlejning efter reglerne om § 5, stk. 2 (huslejefastsat herefter).De formularer der henvises til i artikelen, kan kun ses/downloades af medlemmer af Danske Udlejere.
Tilbage