COVID-19 - Har erhvervslejeren ret til at forlange huslejefrihed?
       
Af Direktør Michael Preetzmann
30.04.20

COVID-19:


Har erhvervslejerne ret til at forlange huslejefrihed?


Via agtindsigt har vi fundet opbakning til foreningens tidligere svarFormand Keld Frederiksen besvarede ovennævnte spørgsmål i Magasinet Danske Udlejere april 2020 – side 17. Artiklen var en konsekvens af rigtig mange breve fra erhvervslejere, hvor man blot informerede udlejeren om, at man ikke agtede at betale husleje i april – og flere måneder frem. Hos Danske Udlejere modtager vi fra medlemmerne stadig kopier af disse breve. Oftest fra store kæder. Vi er naturligvis ikke i tvivl om at disse – og mange mindre erhvervslejere – har meget svære tider. Men, regeringen har introduceret flere hjælpepakker, og det må således være ”os alle/staten”, som skal yde hjælpen til de ramte virksomheder/erhvervslejere. Naturligvis bør udlejerne være lydhør overfor erhvervslejerens anmodninger om hjælp, men hjælpen bør diskuteres og forhandles – ikke dikteret ensidigt fra den ene part.Er der lovhjemmel i Erhvervslejeloven §§ 18 og 23, stk. 2?


Det korte svar er: Nej – hverken hvis man spørger formand Keld Frederiksen – eller – som man kan læse i svaret ovenfor fra Erhvervsministeriet. De to paragraffer omhandler simpelthen ikke den situation, disse ramte erhvervslejere befinder sig i.


Selvom der ikke findes megen retspraksis på området, og man derfor ikke kan udtale sig med 100 procents sikkerhed, er der overvejende sandsynlighed for, at svaret ”nej” er korrekt. Dermed ikke være sagt, at udlejerne kategorisk skal afvise ethvert forslag eller anmodning fra erhvervslejerne. Såfremt en erhvervslejer ikke betaler sin husleje, bør udlejeren kontakte erhvervslejeren og søge en forklaring herpå. En ophævelse af lejeforholdet som følge af betalingsmisligholdelse bør overvejes nøje og meget gerne i samråd med udlejerens advokat - specielt, hvis lejemålet er uopsigeligt fra lejers side, da der kan være risiko for, at lejer, ved udlejers ophævelse af lejemålet, kan blive frigjort for sine forpligtelser på en mere lempelig måde end lejekontrakten ellers giver grundlag for. For det sidste forhold se ELL § 71 og noten til Karnov i ELL § 71.I DEN TRYKTE ARTIKEL ER BRAGT ET BILLEDE AF SVARBREVET FRA ERHVERVSMINISTERIET TIL EN ANONNYMISERET SPØRGER. SVARBREVET BEKRÆFTER DANSKE UDLEJERES TIDLIGERE UDMELDING.
Tilbage