FUP ELLER FAKTA = FUP
       
Af Michael Preetzmann Direktør Danske Udlejere
29.11.19

FUP ELLER FAKTA = FUP


Detektor (DR), professor og advokat afviser påstand fra ministeren


I et interview i P1 Morgen om boligreguleringslovens § 5, stk. 2:
Boligminister Kaare Dybvad:

”Jeg mener, det er helt uacceptabelt, og jeg har også selv været på besøg hos flere lejere, som har oplevet at blive stillet over for nogle helt vanvittige krav. Eksempelvis en, som fik at vide, at hans husleje skulle stige fra 11.000 til 36.000 om måneden, og det er jo sådan nogle metoder, som bliver brugt til at få folk til at flytte ud, fordi den her paragraf 5, stk. 2-ordning (...) den er meget attraktiv, siger Kaare Dybvad Bek i interviewet med P1 morgen den 15. november 2019"

PROBLEMET ER BARE, AT DET IKKE ER KORREKT

Ministeren ”dokumenterer” efterfølgende overfor Detektor ovennævnte påstand ved at fremlægge et delvist anonymiseret varslingsbrev (lejers navn er anonymiseret – men ikke udlejerens) – hvis indhold klart angiver, at varslingsforhøjelsen har ”baggrund” i lejelovens § 47 og boligreguleringslovens § 29 c – som begge omhandler de såkaldte småhuse – dvs. ejendomme med 6 eller færre lejemål. Disse lejemål kan IKKE gennemgå en § 5, stk. 2 renovering, konstaterer professor Hans Henrik Edlund.

Hvis man sammenligner en lejefastsættelse efter ”det lejdes værdi” med en lejefastsættelse efter § 5, stk. 2 – er det som at sammenligne æbler og bananer (forfatters mening).

FAKTA I DEN KONKRETE SAG

Iflg. det fremlagte ”bevis” fra ministeren (på Twitter, Facebook og Instagram), varsler ejeren en huslejestigning fra kr. 130.679/år til kr. 432.250/år.

Varslingen indbringes for Københavns huslejenævn, som i september 2019 godkender en lejestigning på kr. 76.051/år (mod kr. 301.571). Det betyder, at den månedlige husleje stiger fra ca. kr. 11.000 til kr. 17.227. Her skal det vel lige nævnes, at lejemålet er på 230 m2 – hvilket giver en godkendt årlig m2-leje på ca. kr. 900. Den oprindelige årlige leje var på kr. 573/m2 – hvilket må siges (uden at kende stand og kvarter) lyder relativt billigt (forfatters mening).

SYSTEMET VIRKER

I en hed debat omkring evt. afskaffelse eller stramning af reglerne efter BRL § 5, stk. 2, bør man ikke sammenblande forskellige lejefastsættelsesformer.

Ministeren, som naturligvis ikke kan forventes at kende alle regler 100%, bør dog få baggrundstjekket fakta inden han går ud med ”beviset”.

Huslejenævnets afgørelse viser, at systemet virker. Lejen hæves – men det er til et niveau, som nævnet skønner, er det korrekte, når man tager hensyn til kvalitet, beliggenhed og andre faktorer. Lejeren, som har indbragt varslingen, har betalt kr. 312 for at få nævnets afgørelse.

Hvis udlejer ikke deler nævnets opfattelse af lejeniveauet, kan denne anke kendelsen til boligretten (eller muligvis ankenævnet – afhænger af, hvor lejemålet er beliggende).

I artiklen udtaler advokat Jakob Juul-Sandberg: ”Det betyder, at selv hvis regeringen laver en ændring af § 5, stk. 2, vil det ikke påvirke reglerne for Kaare Dybvads eksempel. Eksemplet er derfor ikke retvisende i den sammenhæng, det bliver brugt”.

Du kan læse hele artiklen her:

- du skal lige kopiere web-adressen - og indsætte dette i adressefeltet -

https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-boligminister-vildleder-med-skraekeksempel-om-blackstone-paragraffen

Tilbage