NET-HANDEL ER LET HANDEL, MEN........
       
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
06.02.19

Digitalisering og kommunikation pr. mail er kommet for at blive …..uanset om vi synes, at den gamle form for kommunikation og gennemførelse af retssager var ”godt nok.” Men vi må også på denne front følge udviklingen.

Den umiddelbare lette form for kommunikation mellem mennesker har også betydet at det er blevet nemmere fra centralt hold at udbyde varer til kunder i hele verden. Man kan som køber til et produkt via sin computer shoppe rundt i alverdens ”butikker” for at finde frem til den bedste og billigste vare.

Umiddelbart er det jo godt, at forbrugerne kan få så billige varer som muligt – alt således, at de får mulighed for at få råd til flere eller andre ting.

Men – den øgede nethandel har en negativ effekt. Denne negative effekt er bl.a. at mange detailhandlere prismæssigt ikke kan følge med i konkurrencen, hvorved de må lukke. Dette har så igen den negative effekt, at der opstår strøggader med tomme butiksvinduer, som reducerer kundernes interesse i at shoppe i byen.

En ond cirkel, som i sidste ende også påvirker ejendommens ejer/udlejeren. Vi har derfor som organisation nøjagtig de samme interesser som detailhandlerne - nemlig at kunderne handler i de fysiske butikker, således at detailhandleren har en indtjening, der gør det muligt for denne at bevare sin fysiske butik.

Som ejendomsejer/udlejer har man selvfølgelig mulighed for at ombygge et lukket butikslokale til en bolig og på den måde bevare en indtjening på sin investering i ejendommen – men dette er i mange byer ikke en reel mulighed, da lokalplaner lægger hindringer i vejen for sådanne ændringer. Derudover vil ombygning af butikker til boliger mange steder ødelægge de traditionelle butiksmiljøer, hvilket næppe er et ønske fra mange.

Dansk Erhverv oplyser, at det forventes at e-handlen i 2018 vil være på 138 mia. kroner, og vil stige til 200 mia. kroner frem til 2022. Dansk Erhverv ses dog ikke at give udtryk for bekymring for, at de fysiske butikker af den grund er ”ved at uddø.” Mange fysiske butikker har også nethandel, hvilket bevirker, at de på denne måde får del i ovennævnte omsætning over nettet. Bekymringen hos Dansk Erhverv går mere på, at der er – unfair - konkurrence mellem de danske netbutikker og de udenlandske, da de udenlandske net-butikker kan have fordele omkring lave fragtpriser, undgåelse af moms- og told-betaling samt lempeligere regler omkring produktsikkerhed.

Dansk Erhvervs medlemmer / butiksindehaverne og udlejerne har derfor den samme overordnede interesse i at gøre de traditionelle butiksmiljøer med detailbutikker, handelsgader i større og mindre byer, attraktive for borgerne, der skal foretage indkøb. I samarbejdets ånd, kan der skabes / bevares et godt alternativ til blot at handle på nettet – nemlig at give forbrugerne en oplevelse, dels indeholdende en direkte kontakt til en serviceminded sælger i en fysisk attraktiv butik og dels en oplevelse ved at gå rundt blandt pæne bygninger og levende mennesker.

Lad dette samarbejde mellem detailbutikkerne og udlejerne udvikle sig i det nye år.

Godt Nytår.
Tilbage