GODKENDELSE AF BOLIGER TIL UDLEJNING ?
       
Af Formand for Danske Udlejere Keld Frederiksen
26.11.18

Borgmesteren på Lolland - Holger Schou Rasmussen(S) – har gennem TV igangsat et initiativ, der med Lolland som udgangspunkt, har som mål, at ingen boliger i det ganske land skal kunne udlejes, hvis der er problemer med de konstruktionsmæssige forhold eller med skimmel/fugt i øvrigt.

Idéen blev skabt i foråret 2018, hvor borgmesteren havde inviteret socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen – og TV - til Lolland for at besigtige boligmarkedet. I den forbindelse blev der specielt vist en beboet bolig, der dels så ud til at være ramt af skimmel, men i særdeleshed også så ud til, at beboerne ikke havde stor indsigt i oprydning og rengøring. Det blev ikke undersøgt/oplyst, hvad årsagen kunne være til at boligen var i denne ganske miserable stand – men det blev klart antydet, at det jo måtte være udlejers skyld – og derfor skal der gøres noget…. Og oplægget dertil blev, at alle boliger skulle undersøges/gennemgås, for afklaring af disses stand i relation til skimmel – og dermed om de kunne få en ”smiley.”

Her i efteråret er idéen så igen dukket op i TV – dog således at undersøgelserne af boligerne nu kun vedrører de lejligheder som skal genudlejes. Derved bliver de samlede økonomiske udgifter selvfølgelig reduceret – men en sådan ordning vil – efter min opfattelse – blive en ”overregulering,” som der ganske enkelt ikke er behov for. De eksisterende regler giver lejerne en tilstrækkelig sikkerhed for, at de inden indgåelse af en lejeaftale, kan undersøge boligen og efterfølgende kan klage over såvel de faktiske forhold i boligen, som over lejens størrelse.

Da undertegnede deltog i disse TV-klip, og gav udtryk for ovennævnte holdning, blev jeg inviteret til møde med Borgmesteren på Lolland, for en drøftelse af forholdene.

På mødet gav jeg udtryk for, at Danske Udlejere gerne deltager i arbejdet med, at finde frem til løsninger, der bevirker, at lejere ikke skal bo i sundhedsfarlige boliger. Dette overordnede mål indeholder såvel:

At udlejere ikke udlejer boliger, der er behæftet med bygningsmæssige / konstruktionsmæssige mangler (ex.vis utæt klimaskærm og ulovlige installationer),

At fugtproblemer, der er foranlediget af kuldebroer, eller andre gener, som grunder sig på tidligere tiders byggeskik, løses ved fælles kommunikation mellem lejer og udlejer,

At lejer sørger for at der ventileres (luftes ud) og sker opvarmning i overensstemmelse med de givne råd,

At der i øvrigt ikke tørres tøj indendørs og

At der sker ekstra ventilation efter bad. Der findes andre gode råd i brochureform på ”www.skimmel.dk” Disse brochurer kan udskrives fra denne hjemmeside, og evt. diskret omdeles til eksisterende lejere og uddeles til nye lejere sammen med lejekontrakten.

Det er åbenbart, at problemstillingen omkring fugt/skimmel i vore boliger, skal løses. Forslagene fra Lollands borgmester er dog alt for omfattende. Derfor går Danske Udlejere gerne ind i positive dialoger for at komme nærmere den optimale løsning: At der ikke eksisterer boliger med sundhedsfarlig fugt / skimmel på det danske boligmarked. Det er dog ikke muligt at nå dette mål 100 % – men ved brug af nye tekniske løsninger og god kommunikation mellem lejer og udlejer, hvor der tages visse forholdsregler, skal det stadig være muligt at udleje boliger, der er opført før det (økonomisk) blev nødvendigt og fornuftigt at isolere og sætte thermoruder i den ældre boligmasse.

Tilbage